ExirelRegistered until: 2025 M08 10
DU PONT - Insekticid

DELOVANJE:
Aktivna materija pripada grupi Diamidi, i osnovno delovanje je na receptore rianodina čime se stimuliše otpuštanje kalcijuma iz mišića insekta. Insekti nakon usvajanja preparata prestaju sa hranjenjem, parališu se i umiru u roku od 1 do 3 dana. Poseduje ovicidno i larvicidno delovanje.

SPEKTAR DELOVANJA
Namenjen je suzbijanju minera tačkastih mina (Phyllonorycter blancardella) i jabukovog smotavca (Cydia pomonella) u zasadu jabuke, trešnjine muve (Rhagoletic cerasi) u zasadu trešnje, breskvinog smotavca (Cydia molesta) u zasadu breskve i nektarina, kalifornijskog cvetnog tripsa (Frankiniella occidentalis) u zasadu nektarine, cvetojeda (Anthonomus rubi) u zasadu maline, tripsa (Thrips spp.) i lukove muve (Delia antiqua) u usevu luka, tripsa (Thrips spp.) u usevu krastavca, leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u usevu paradajza, malog kupusara (Pieris rapae) i buvača (Phyllotreta crucifereae) u usevu kupusa, krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, tripsa (Trips tabaci) u usevu duvana

PREPORUKE I NAPOMENE:
U zasadima jabuke, trešnje, breskve i nektarine, maline primena sa 1000 l/ha vode (10 l na 100 m²), a u usevima luka, krastavca, paradajza, kupusa, krompira i duvana, tretiranje obaviti sa 200 – 400 l/ha (2-4 l na 100 m²) vode. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. U svetu se preparat Exirel koristi za suzbijanje azijske mušice (Drosophila suzukii).

CropsBBCHRegistracioni obrazacPeriod pre žetve
Apple trees31 - 690 - 07
Cherries81 - 810.75 - 0.757
Cucumbers0 - 00.75 - 0.751
Headed cabbage0 - 00.3 - 0.757
Nectarines31 - 390 - 07
Nectarines59 - 870 - 07
Onions0 - 00.75 - 0.7514
Peaches31 - 390 - 07
Peaches71 - 870 - 07
Potatoes0 - 00.1 - 0.12514
Raspberries57 - 590.75 - 0.755
Tobacco0 - 00.5 - 0.757
Tomatoes0 - 00.75 - 0.751