Miner okruglih mina
Leucoptera scitella

Simptomi: Simptomi oštećenja su karakteristične okrugle smeđe mine na licu lišća, prečnika do 10 mm. U okviru mine uočavaju se koncentrični krugovi (izmet minera), a epidermis je izdignut. Na jednom listu može biti i više mina (i do 50).

 
Štete: Miner okruglih mina ne pravi direktne štete na plodu, ali njegove štete mogu biti ekonomski vrlo značajne. On prventsveno oštećuje listove, hraneći se tkivom ispod epidermisa, i ukoliko ima više mina na jednom listu, može doći do prevremenog opadanja tih listova. Kao posledica prevremenog opadanja listova dolazi do retrovegetacije, i voćka se troši obrazujući novo lišće, što se direktno odražava na prinos u narednoj godini. Druga indirektna šteta je na plodovima, gde se, ukoliko se prenamnože, kokoni obrazuju u peteljkama plodova, pa takvi plodovi gube tržišnu vrednost