Podgrizajuće sovice
Noctuidae

Za povrtarsku proizvodnju su značajne ozime i prolećne sovice. Prva ima dve, a druga jednu generaciju godišnje.Podgrizajuće sovice su gusenice leptira. Sive su boje i teško uočljive, glatkog su tela i prilikom dodira se savijaju u kolut.

Aktivne su pred veče ili tokom noći, pa ih je teško videti, jer danju miruju na skrovitim mestima. Ove štetočine podgrizaju prizemni deo stabla uz površinu zemljišta ili nešto malo iznad. Napadnute biljke zbog oštećenja sprovodnih sudova žute, venu i suše se.Gusenice se hrane isključivo noću izgrizanjem mladih biljaka,a kod starijih skeletiranjem lišća. U početku, dok su gusenice male, na lišću se pojavljuju sitne rupice, a sa porastom sva lisna masa bude uništena. Mlad rasad biva pregrižen na samoj površini zemlje, zato su i dobile naziv „podgrizajuće sovice”