KozakRegistracija je istekla
Galenika - Insekticid
321-01-307/2012-11

DELOVANJE:
Lambda - cihalotrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Preparat je moguće mešati sa velikim brojem insekticida drugačijeg načina delovanja. Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.

NAPOMENA:
U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta.

CropsBBCHRegistracioni obrazacPeriod pre žetve
Headed cabbage0 - 00.2 - 0.214
Raspberries0 - 00 - 028
Sugar beets0 - 00.2 - 0.214