Repin buvač
Chaetocnema tibiali

Od posebnog je ekonomskog značaja kao štetočina šećerne i stočne repe. Njihova imaga su u stanju da “izrešetaju” mlado lišće, tako da se biljka osuši. Oštećenja prave na kotiledonima i stalnom lišću gde jedu gornji epidermis i deo tkiva mezofila, na kojima kasnije nastaju rupičasti otvori prečnika 1-2 mm. Napada biljku krajem marta, tokom aprila i maja a najveću opasnost predstavljaju u fazi nicanja do obrazovanja 1-2 stalna lista.

Životni ciklus: Repin buvač ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu imaga  u zemljištu zatravljenih terena blizu repišta. Insekti se pojvaljuju kada površinska temperatura zemljišta do dubine 5 cm poraste na 5°C a temperatura vazduha pri sunčanom vremenu iznosi 6-8°C, odnosno 12-14° C po oblačnom vremenu. Imago se pojavljuje u drugoj polovini marta ili početkom aprila, što se često poklapa sa nicanjem useva šećerne repe (najbrojniji su ipak aprila i maja).

Na temperaturi od oko 20°C mogu da lete i nekoliko kilometara pri čemu lako i brzo nastanjuju repišta. Ovipozicija je u maju i početkom juna. Ženka polže 16-40 jaja plitko u zemljište u blizini biljaka.

Embrijonalno razviće traje do dve nedelje. Larve se razviju za oko mesec dana, stadijum lutke traje 15-18 dana a potom se obrazuju novi odrasli insekti. Ukupno razviće od jajeta do imaga traje oko dva meseca.

Ocena inteziteta napada najčešće se vrši na osnovu broja rupica na lišću šećerne repe i prema broju imaga u zemljištu. Krajem jula i početkom avgusta na 10 raznih mesta na repištu se prebrojavaju rupice na lišću na 10 biljaka repe koje su poređane jedna do druge.