Fobos ECRegistracija je istekla
Galenika - Insekticid
321-01-1146/2011-11

DELOVANJE:
Bifentrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu. Obzirom da bifentrin spada u treću generaciju sintetičkih piretroida, poseduje dobru fotostabilnost. Ima dobru rastvorljivost u mastima i dobro se vezuje za kutikulu lista, a dodatno niska rastvorljivost u vodi i slaba isparljivost utiče na dugu perzistentnost nakon aplikacije.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Preparat je moguće mešati sa velikim brojem insekticida drugačijeg načina delovanja.

PRIMENA I NAPOMENE:
Kada se upotrebljava za suzbijanje fitofagnih grinja obavezno ga treba kombinovati sa preparatima Galmin ili NuFilm radi poboljšanja distribucije i perzistentnosti. Obzirom na slabu rastvorljivost u vodi preparat se ne usvaja korenom i pogodan je za suzbijanje insekata u zemljištu. Može se primeniti pre setve ili rasađivanja uz inkorporaciju ili preko sistema za navodnjavanje. Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti jednom za suzbijanje jabukovog i grozdovog smotavca, žičnjaka, lisnih sovica, bele leptiraste vaši, žitne pijavice, lisnih vašiju, kruškine buve i grinja do dva puta za ostale namene

CropsBBCHRegistracioni obrazacPeriod pre žetve
Apple trees0 - 00 - 028
Beans0 - 00 - 014
Corn, maize0 - 00.2 - 0.535
Cucumbers0 - 00 - 07
Headed cabbage0 - 00.2 - 0.321
Pears0 - 00 - 028
Potatoes0 - 00.075 - 0.07514
Spring barley0 - 00.075 - 0.1535
Spring oats0 - 00.075 - 0.1535
Spring rape0 - 00.1 - 0.249
Spring rye0 - 00.075 - 0.1535
Spring triticale0 - 00.075 - 0.1535
Spring wheat0 - 00.075 - 0.1535
Sugar beets0 - 00.1 - 0.521
Tobacco0 - 00.1 - 0.121
Tomatoes0 - 00 - 07
Vines11 - 190 - 028
Winter barley0 - 00.075 - 0.1535
Winter oats0 - 00.075 - 0.1535
Winter rape0 - 00.1 - 0.249
Winter rye0 - 00.075 - 0.1535
Winter triticale0 - 00.075 - 0.1535
Winter wheat0 - 00.075 - 0.1535