Veliki kupusar
Pieris brassicae

Vrh krila je zašiljen, a izražen crni pojas prati ivice krila. Sreće se po baštama i vlažnim staništima, obično pojedinačno. Najveći kupusar u Srbiji, rasprostranjen širom Evrope. Iako je nekada smatran čestom vrstom, danas je na listi ugroženih, verovatno usled prekomerne upotrebe pesticida na gajenom kupusu.