Cipkord 20 ECRegistracija je istekla
Galenika - Insekticid
321-01-990/2011-11

DELOVANJE:
Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana, cipermetrin, kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida, prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa, usled čega kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki. Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata. Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbeđuje povoljnu dugotrajnost delovanja.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Treba izbegavati mešanje ovog preparata sa pesticidima izrazito bazne reakcije. Preparat se može mešati sa velikim brojem insekticida sa drugačijim mehanizmom delovanja u cilju poboljšanja efekta i smanjenja razvoja rezistentnosti štetnih insekata.

NAPOMENA:
Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi. Stariji larveni stupnjevi (larve četvrtog i petog stupnja gusenica pomenutih vrsta leptira) nisu dovoljno osetljivi na ovaj preparat primenjen u preporučenim količinama. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta.

CropsBBCHRegistracioni obrazacPeriod pre žetve
Apple trees0 - 00 - 0-
Cauliflower0 - 00.15 - 0.328
Cucumbers0 - 00 - 014
Headed cabbage0 - 00.15 - 0.328
Kale0 - 00.15 - 0.328
Kohlrabi0 - 00.15 - 0.328
Pears0 - 00 - 0-
Potatoes0 - 00.15 - 0.314
Radishes0 - 00.15 - 0.3-
Sugar beets0 - 00.15 - 0.335
Tomatoes0 - 00 - 014
Vines0 - 00 - 056