Žitne stenice
Eurigaster maura

Štetu pravi imago nove generacije i larve IV i V uzrasta. Sisanjem sokova dolazi do sušenja cenralnog lista, samim tim se porast biljke usporava. Mlađe larve se hrane na donjim delovima biljaka, a starije larve na zrnima strnih žita.

Životni ciklus: Prezimljava u stadijumu imaga ispod lišća. Kod prolećnih temperatura iznad 18°C preleće na žitna polja ili na livadske trave. Gde pravi štete sišući sokove na lišću,stabljici a kasnije i na klasovima. Prilikom uboda u biljku izbacuje sekret pljuvačnih žlezda, koje ima toksično dejstvo na biljku. Pri napadu u toku klasanja dolazi do obrazovanja belih i šturih klasova. Ženka polaže jaja obično u dva reda po sedam komada(nije pravilo) zelene boje. Embrijalno razviće traje oko desetak dana. Ispiljene larve se u prvo vreme nalaze zajedno sa jajima a zatim se razilaze. Tokom razvoja presvače se pet puta a čitavo razviće traje minimum pet nedelja. Posle žetve napušta strnište i seli se u zimska skrovišta.