Pyrinex 48 ECRegistracija je istekla
ADAMA - Insekticid
321-01-665/2014-11
Несистемични инсектицид са контактним, дигестивним и инхалационим деловањем намењен за сузбијање штеточина у засаду јабуке, крушке, дуње, трешње, вишње, брескве, кајсије, шљиве и усеву стрних жита, шећерне репе, кромпира, дувана, поврћа (изузев коренастог и лиснатог, младог лука и младог кромпира).
 
Примена:
Pyrinex 48 EC је несистемични инсектицид са контактним, дигестивним и инхалационим деловањем.
Примењује се за сузбијање штеточина:
1) У засаду јабуке, крушке и дуње: зелене лисне ваши јабуке (Aphis pomi), пепељасте ваши јабуке (D.plantaginea), ваши листа крушке (D.pyri), зелене миграторне ваши јабуке (Rhopalosiphum insertum) на почетку формирања колонија у концентрацији 0,1-0,15% (10-15 ml у 10 l воде), обичне крушкине буве (Cacopsylla pyri) у време појаве првих јединки у концентрацији 0,15% (15 ml у 10 l воде), дудовца (Hyphantria cunea) и губара (Lymantria dispar) сузбијањем гусеница првог до другог ступња у концентрацији 0,1-0,15% (10-15 ml у 10 l воде).
Примењује се тракторским и леђним прскалицама и атомизерима уз утрошак 600-1000 l/ha воде (6-10 l воде на 100 m2).
2) У засаду трешње, вишње, брескве, кајсије и шљиве: зелене бресквине ваши (Myzus persicae), лисне ваши трешње (M.cerasi), цигаретасте ваши брескве (M.varians), пепељасте ваши шљиве (Hyalopterus pruni) и мале ваши шљиве (Brachycaudus helichrysi) на почетку формирања колонија у концентрацији 0,1-0,15% (10-15 ml у 10 l воде).
Примењује се тракторским и леђним прскалицама и атомизерима уз утрошак 600-1000 l/ha воде (6-10 l воде на 100 m2).
3) У усеву стрних жита: велике ваши жита (Macrosiphum avenae), ваши руже (Metopolophium dirhodum), зелене ваши жита (Schizaphis graminium) на почетку формирања колонија у количини
1-1,5 l/ha (10-15 ml на 100m2) и житне стенице (Eurigaster austriaca, E.maura) при масовном пиљењу ларви у количини 1,5 l/ha (15 ml на 100 m2).
Примењује се тракторским прскалицама уз утрошак 200-400 l/ha воде (2-4 l воде на 100 m2).
4) У усеву шећерне репе: црне репине ваши (Aphis fabae), зелене бресквине ваши (Myzus persicae) на почетку формирања колонија у количини 1-1,5 l/ha (10-15 ml на 100 m2), корњаша- мрвица репе (Atomaria linearis) у време појаве првих јединки и лисне совице (Mamestra brassicae, M.oleracea) сузбијањем гусеница првог до трећег ступња у количини 1,5 l/ha (15 ml на 100 m2).
Примењује се тракторским прскалицама уз утрошак 200-400 l/ha воде (2-4 l воде на100 m2).
5) У усеву кромпира: кромпирове златице (Leptinotarsa decemlineata) пре развића ларви четвртог ступња у количини 1,5 l/ha (15 ml на 100 m2).
Примењује се тракторским прскалицама уз утрошак 200-400 l/ha воде (2-4 l воде на 100 m2).m
6) У засаду дувана: зелене бресквине ваши (Myzus persicae) на почетку формирања колонија и лисних совица (Noctuidae:Heliothus obsoleta, Autographa gama) сузбијањем гусеница првог до
трећег ступња у количини количини 1,5 l/ha (15 ml на 100 m2).
Примењује се фолијарно уз утрошак 200-400 l/ha воде (2-4 l воде на 100 m2).
7) У усевима стрних жита, шећерне репе, кромпира, дувана, поврћа (изузев коренастог и лиснатог, младог лука и младог кромпира): ларве скочибуба (Elateridae:Agriotes obsoletus, A.sputator, A.lineatus), ларву гундеља-грчице (Melolonthinae: велики мајски гундељ - Melolontha melolontha, мали пролећни гундељ - Rhiyotrogus aequinoctialis, мали летњи гундељ-Amphimallon solstitialis) третирањем земљишта у траке, истовремено са сетвом, односно садњом, уз обавезну инкорпорацију у количини 6-8 l/ha (60-80 ml на 100 m2).
Утрошак воде је 200-400 l/ha (2-4 l воде на 100 m2). 
CropsBBCHRegistracioni obrazacPeriod pre žetve
Apple trees0 - 00 - 028
Apricots0 - 00 - 028
Cherries0 - 00 - 028
Peaches0 - 00 - 028
Pears0 - 00 - 028
Plums0 - 00 - 028
Potatoes0 - 01.5 - 828
Quince0 - 00 - 028
Spring barley0 - 01 - 842
Spring oats0 - 01 - 842
Spring rye0 - 01 - 842
Spring triticale0 - 01 - 842
Spring wheat0 - 01 - 842
Sugar beets0 - 01 - 828
Tobacco0 - 01.5 - 842
Winter barley0 - 01 - 842
Winter oats0 - 01 - 842
Winter rye0 - 01 - 842
Winter triticale0 - 01 - 842
Winter wheat0 - 01 - 842