Žuta šljivina osa
Hoplocampa flava

Šljivine ose su rasprostranjene u svim reonima, gde se šljiva gaji. Obe vrste imaju po jednu generaciju godišnje.Prezimljuju u zemlji u stadijumu larve na dubini do 10 cm, a eklozija odraslih nastaje kada je temperatura zemljišta na dubini od 10 cm, deset stepeni.
Fenofaza razvoja šljive u to vreme je cvetanje ili precvetavanje.Posle dopunske ishrane i kopulacije ženke polažu jaja u čašicu poluotvorenih ili otvorenih cvetova.Ispiljene larve prodiru u tek formirani plod. Hraneći se unutrašnjim sadržajem plodića one prodiru do semenjače.Oštećeni plodovi otpadaju, a odrasle larve napuštaju plodove, odlaze u zemlju i na dubini od 5-10 cm ispedaju kokone u kome će prezimiti.

Obe vrste napadaju samo šljivu. Oštećeni plodovi se vrlo lako prepoznaju po crnim tačkicama na plodovima koje predstavljaju mesto gde su se pagusenice ubušile u plod.