Actara 240 SCRegistracija je istekla
SYNGENTA - Insekticid
321-01-838/2014--11

Actara 240 SC je sistemični insekticid, sa kontaktnim i utrobnim delovanjem, koji se primenjuje za suzbijanje insekata prskanjem biljaka pri prvoj pojavi štetočina u zasadu jabuke, za suzbijanje zelene jabukine vaši (Aphis pomi) u količini 0,3 - 0,4 l/ha, uz upotrebu 600-1000 l/ha vode; u usevu krompira za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u količini 80 - 100 ml/ha uz upotrebu 200-400 l/ha vode, tretiranjem od početka piljenja larvi zlatice do kraja drugog larvenog stadijuma, odnosno u vreme kada preovlađuju mlađi larveni stadijumi.
Actara 240 SC se može na istoj površini primeniti dva puta u toku godine. Ne koristiti alternativno insekticide iz grupe neonikotinoida (mehanizam delovanja po IRAC grupa 4A). Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.
Ovo sredstvo je veoma toksično za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne primenjivati u vreme cvetanja useva i u vreme ispaše pčela. Ako tokom primene sredstvo dospeva i na korove u cvetanju koje posećuju pčele, uništiti ovakve korove pre cvetanja ili pre primene ovog sredstva.

CropsBBCHRegistracioni obrazacPeriod pre žetve
Apple trees0 - 00.3 - 0.421
Potatoes0 - 00.08 - 0.17