Zelena jabukina vaš
Aphis pomi

Masovna pojava iscrpljuje biljke, deformiše nov porast koji će doneti rod naredne godine. Mogu da prenose viruse. Gljive čađavice smanjuju lisnu masu i tržišnu vrednost plodova.
Odrasle vaši i larve se hrane na vršnom mladom lišću.. Zelene su boje. Lisće se kovrdža, a novi letorasti u uslovima jačeg napada mogu da se deformišu. Vaši u toplim uslovima intenzivno luče mednu rosu, pa se na lišću jabuke razvijaju gljive čađavice.

Životni ciklus : Može imati i do 17 generacija. Jabukina zelena vaš ceo životni ciklus provodi na jabuci, ne migrirajući na druge biljke domaćine. Javlja se u dve forme: beskrilne i krilate ženke.Prezimljava u stadijumu jaja.

Na jednogodišnjim izbojima i bazi pupova odložena su zimska jaja.