BalbRegistracija je istekla
Galenika - Fungicid
321-01-01604/2011-11

DELOVANJE:
Balb je sistemični fungicid koji sadrži aktivnu materiju propamokarb-hidrohlorid iz grupe karbamata. Zahvaljujući dobrom usvajanju putem korena, kao i izraženoj transportabilnosti ksilemom u nadzemne delove, preparat Balb predstavlja osnovu zaštite rasada povrća od gljivičnih prouzrokovača bolesti. Svoj mehanizam delovanja ispoljava inhibicijom sinteze fosfolipida i masnih kiselina, što ometa formiranje ćelijskih membrana gljive i dovodi do njihovih uginuća.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Može se mešati sa svim protektivnim i sistemičnim fungicidima za suzbijanje plamenjače.

PRIMENA I NAPOMENE:
U praksi se za zalivanje rasada povrća fungicidima najčešće koristi 2-3 l vode po 1 m2 . Ukoliko se koristi registrovana koncentracija primene 0,25%, to znači da se u 10 litara vode dodaje 25 ml preparata Balb i tim rastvorom se zalije 3-5 m2 rasada. Ne sme se primenjivati u proizvodnji ljutih papričica i sorti paprike kratke vegetacije. Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti tri puta.

CropsBBCHRegistracioni obrazacPeriod pre žetve
Cucumbers0 - 00 - 014
Peppers0 - 00 - 035