Serbia

Gangrena korenovog vrata

Phytophthora capsici

Bolest paprike. U zavisnosti od načina zaraze simptomi kod zaraženog rasada su u vidu poleganja biljaka i biljke izgledaju kao pokošene. Ukoliko se biljke zaraze iz zemljišta već presađene biljke, tada se simptomi javljaju u zoni korenovog vrata, koji postaje tamnocrn, nakon čega se pojavi nekroza i vlažna trulež kore. Plodovi paprike mogu biti napadnuti direktno ili preko peteljke. Ako nakon zaraze nastupi vlažan period, tada se oko mesta ulaza parazita stvara vodenasta pjega koja zahvata čitav plod, a na njemu i u njemu se stvara bjeličasta prevlaka, koju čini micelije. Ukoliko posle zaraze nastupi sušni period, tada se plodovi smežuraju, a pokožica dobija boju i izgled pergament-papira.