Folio Gold 537,5 SCRegistracija je istekla
SYNGENTA - Fungicid
321-01-1090/ 2012-11

Folio Gold 537.5 SC - Fungicid za suzbijanje plamenjače paradajza i krastavca.

Folio Gold 537,5 SC je sistemični i kontaktni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem koji se koristi u usevu paradajza, za suzbijanje uzročnika plamenjače (Phytophthora infestans), u količini 2,5-3 l/ha uz utrošak vode od 200–400 l/ha (2,5-3 ml na 100 m2), tretiranjem tokom vegetacije, neposredno po sticanju uslova za zaražavanje, a najkasnije po pojavi prvih simptoma i postojanja uslova za širenje patogena.

Nacin delovanja:
Hlorotalonil štiti zelenu masu na površini i ima isključivo kontaktno delovanja, dok metalaksil-m veoma brzo prodire kroz list unutar biljke. Vrlo brzo nakon primene, već posle 30 minuta od primene biljka je potpuno zaštićena spolja i iznutra. Čak i pri jakoj kiši, biljka ostaje zaštićena iznutra. Zbog izrazite sistemičnosti, metalaksil-m se kreće sprovodnim tkivom u biljci prema gore dospevajuću novu zelenu masu. Na taj način su bez dodatnih tretiranja zaštićeni biljni delovi koji su izrasli posle tretiranja fungicidom. Bez obzira na izraženo sistemično delovanje Folio Gold 537,5 SC treba, kada god je to moguće, primeniti preventivno, dakle pre ostvarene infekcije.

Preporuka za primenu:
Folio Gold 537,5 SC se na istoj površini može primeniti najviše tri puta u toku godine, uz razmak između dva tretiranja od 14 dana, odnosno 10-12 dana u kišnom periodu. Preparat se može primenjivati u staklenicima i plastenicima.
Preventivna primena u ranoj vegetaciji je od bitnog značaja za pouzdano delovanje kako se ne bi dozvolila pojava plamenjače u najkritičnijem periodu intenzivnog rasta biljaka.

 

CropsBBCHRegistracioni obrazacPeriod pre žetve
Headed cabbage0 - 02 - 2.5-
Onions0 - 02 - 2.5-
Tomatoes0 - 02.5 - 3-