Plamenjaca krompira
Phytophthora infestans

Simptomi: Prvi simptomi plamenjače javljaju se na lišću, obično u vreme sklapanja redova krompira, krajem maja I početkom juna. Na zaraženom lišću nastaju vodenaste pege, tamno zelene boje. Na svežim pegama, sa naličja lišća, formira se beličasta navlaka od reproduktivnih organa (zoosporangije, konidije) parazita. Broj pega se u povoljnim uslovima brzo povećava, zaraženo lišće propada zbog čega usev izgleda kao da je vatrom spaljen. Plamenjača se javlja i na stablu u vidu tamnih pega koje se često međusobom spajaju. Bolest zahvata i krtole, na kojima nastaju krupne pege, tamne boje, nepravilnog oblika. Još izraženiji simptomi plamenjače javljaju se na unutrašnjim tkivima zaraženih krtola. Površinski deo ovih tkiva postaju rđastomrke boje.