Žalfija prstenasta

Salvia verticillata

Višegodišnja zeljasta biljka, visoka 30 do 70 cm. Stabljika je uspravna, snažna, razgranata ili nerazgranata. Ponekad iz pazuha listova polaze kratki bočni izdanci. Listovi su sa drškom, osim najviših, srcasto trouglasto jajasti. Pri osnovi srcasti, na vrhu kratko zašiljeni, po obodu nepravilno nazubljeni. Prizemni listovi se obično osuše još pre cvetanja biljke. Cvetovi ljubičasti, ređe beli, složeni u 4 do 10 zbijenih, okruglastih pršljenova, koji svi zajedno obrazuju izdužene rastresite klasove. Razvija vrlo veliki broj cvetova.
Cveta od juna do septembra

Средства за заштиту биља