Biber gal sineği
Asphandvlia capsid

BİBER GAL SİNEĞİ TANIMI VE YAŞAYIŞI
● Erginlerin başı siyah ve iridir. Zararlı, gerek bitki üzerinde, gerekse yere düşen meyvelerde kışı larva veya pupa halinde geçirir.
● İlkbaharda biber fideleri tarlaya dikildiğinde veya kışı tarlada geçirmiş olan bitkiler tomurcuklanmaya başladığında, dişiler yeni oluşmuş tomurcuklara yumurtalarını koymaya başlar.
● Biber galsineği, ergin dönemi hariç diğer bütün dönemlerini biber meyvesi içinde geçirir.
● Yumurtalar gözle zor görülecek kadar küçük, 0.5 mm uzunlukta, beyaz renkte ve elips şeklindedir.

BİBER GAL SİNEĞİ ZARAR ŞEKLİ
● Larvaların çiçek tomurcuklarında beslenmesi sonucunda tomurcukların çoğu dökülür.
● Dökülmeyen tomurcuklardan oluşan meyvelerde larvanın bulunduğu kısım şişkinleşir ve deforme meyveler
meydana gelir.
● Renk açılmaları olur ve meyve şeklini kaybeder. Ürünün kalite ve kantite değeri düşer.
● Turfanda biber yetiştiriciliğinde önemli olabilmektedir.
● Hatay, Adana ve Mersin illerinde görülmektedir.
Zararlı Olduğu Bitkiler
● Yalnız biberde zararlıdır.

BİBER GAL SİNEĞİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ
Kültürel Önlemler
● Tomurcuklanmış fideler kontrol edilmeden tarlaya dikilmemelidir.
● Tarlada yere dökülen enfekteli tomurcuklar ve meyveler toplanıp yok edilmelidir.
● Hasat döneminin sonunda tarlada biber bitkisi artıkları bırakılmamalıdır.

Kimyasal Mücadele
● Bitkide 100 tomurcuğun 5-8'i bulaşık bulunduğunda veya 2-3 larvaya rastlandığında
mücadeleye başlanmalıdır.