Agrobase Turkey
Efdal Malation 20 EC Registered until: 21 Eylül 2023
Tarkim - Insecticide
3495

İlacın Hazırlanması:
İlaçlama aletinin deposuna bir miktar su konulur. Belirli bir alan için harcanan su miktarı sabit hızla ilerleyerek tespit edilir. Daha sonra tespit edilen su miktarı ile gerekli ilaç miktarı karıştırılarak ilaçlamaya başlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
EFDAL MALATİON 20 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 1B olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için 
EFDAL MALATİON 20 EC’ i aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.  Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise,  farklı etki mekanizmasına sahip 
(Grup 1B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.
İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. İlaçlama esnasında bitkiler en iyi şekilde yıkanmalı ve yer aletlerine yaprak altı memeleri takılmak suretiyle yaprak alt yüzeylerinin ıslanması sağlanmalıdır. İlaçlama rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.
Birçok bitki koruma ürünüyle karıştırılarak kullanılabilir. Dinitro bileşikleri ve Metalaxyl’li bitki koruma ürünleriyle karıştırılmamalıdır.

Effective
Crops
Nuts
BBCH
0 - 0
Registred norm
0 - 0
Preharvest Interval
7
Crops
Vines
BBCH
0 - 0
Registred norm
0 - 0
Preharvest Interval
7
Crops
Cotton
BBCH
0 - 0
Registred norm
300 - 750
Preharvest Interval
7
Crops
Soybeans
BBCH
0 - 0
Registred norm
750 - 750
Preharvest Interval
7
Crops
Corn, maize
BBCH
0 - 0
Registred norm
600 - 600
Preharvest Interval
7
Crops
Rice
BBCH
0 - 0
Registred norm
250 - 250
Preharvest Interval
7
Effective
Altın kelebek
Altın kelebek
Euprostis chrsorrhoera ★★★
Armut kaplanı
Armut kaplanı
Stephanitis pyri ★★★
Armut psillidi
Armut psillidi
Cacopsylla pyri ★★★
Baklagil tohum böcekleri
Baklagil tohum böcekleri
Bruchus spp. ★★★
Biber gal sineği
Biber gal sineği
Asphandvlia capsid ★★★
Çekirgeler
Çekirgeler
Locusts ★★★
Çizgili yaprak kurdu
Çizgili yaprak kurdu
Spodoptera exiqua ★★★
Doğu meyve güvesi
Doğu meyve güvesi
Cydia molesta ★★★
Elma ağ kurdu
Elma ağ kurdu
Hyponomeuta malinellus ★★★
Elma pamuklu biti
Elma pamuklu biti
Eriosoma lanigerum ★★★
Erik koşnili
Erik koşnili
Sphaerolecanium prunastri ★★★
Fasülye kapsül kurdu
Fasülye kapsül kurdu
Etiella zinckenella ★★★
Fındık filiz güvesi
Fındık filiz güvesi
Gypsonoma dealbana ★★★
İki kabarcikli koşnil
İki kabarcikli koşnil
Palaeolecanium bituberculatum ★★★
Karpuz telli böceği
Karpuz telli böceği
Epilachna chrysomelina ★★★
Kavun kızıl böceği
Kavun kızıl böceği
Rhaphidopalpa foveicollis ★★★
Kavun sineği
Kavun sineği
Myiopardalis pardalina ★★★
Kiraz sineği
Kiraz sineği
Rhagoletis cerasi ★★★
Kiraz sülüğü
Kiraz sülüğü
Caliroa limacina ★★★
Kırmızı örümcek
Kırmızı örümcek
Tetranychus cinnabarinus ★★★
Kizilağaç yaprak böceği
Kizilağaç yaprak böceği
Agelastica alni ★★★
Lahana kelebeği
Lahana kelebeği
Pierris brassicae ★★★
Lahana kokulu renkli böceği
Lahana kokulu renkli böceği
Eurydema ornatum ★★★
Meyve göz kurdu
Meyve göz kurdu
Anthonomus spp. ★★★
Nohut sineği
Nohut sineği
Liriomyza cicerina ★★★
Pamuk yaprak biti
Pamuk yaprak biti
Aphis gossypii ★★★
Pamuk yaprak kurdu
Pamuk yaprak kurdu
Spodoptera littoralis ★★★
Patates güvesi
Patates güvesi
Gnorimoschema operculella ★★★
Pis kokulu yeşil böcek
Pis kokulu yeşil böcek
Nezara viridula ★★★
Şeftali güvesi
Şeftali güvesi
Anarsia lineatella ★★★
Şeftali virgül kabuklu biti
Şeftali virgül kabuklu biti
Nilotaspis halli ★★★
Soğan sineği
Soğan sineği
Hylemia antigua ★★★
Testereli arilar
Testereli arilar
Hoplocampa spp. ★★★
Thripsler
Thripsler
Thrips sp. ★★★
Tomurcuk tırtılları
Tomurcuk tırtılları
Hedya nubiferana ★★★
Unlu bit
Unlu bit
Planococcus citri ★★★
Yaprak bitleri
Yaprak bitleri
Aphididae ★★★
Yaprak pireleri
Yaprak pireleri
Empoasca decipiens ★★★
Yeşil kurt
Yeşil kurt
Helicoverpa armigera ★★★
Yonca hortumlu böceği
Yonca hortumlu böceği
Hypera vartabilts ★★★
Yüzük kelebeği
Yüzük kelebeği
Malacosoma neustria ★★★
Zeytin kabuklu biti
Zeytin kabuklu biti
Parlatoria oleae ★★★