Çekirgeler
Locusts

Tanimi Ve Yaşayişi 
Birçok kültür bitkisini yemek suretiyle büyük zararlara neden olan çekirgelerin Ülkemizde ona yakın türü zararlı olmaktadır. Ülkemizde, en yaygın bulunan türleri görülme ve zarar yapma sırasına göre Yeşil Çekirge, Kara Çekirge, Fas Çekirgesi, Madrap Çekirgesi ve İtalyan Çekirgesidir. Yeşilçekirge türleri ve İtalyan çekirgesi Ülkemizde bütün bölgelerde yaygın olarak bulunmakta olup, Fas çekirgesi Ege, Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde, Güdük çekirge Ege bölgesinde, Çizgili çekirge ve Madrap çekirgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde daha yaygındır. Çekirgeler yazın yumurtalarını toprağın 4-5 cm derinliğine bir yüksük içinde bırakırlar. Kışı, yumurta döneminde geçirirler. Çekirgelerin yumurta bıraktıkları alanlara “Garsiyat alanları” adı verilir. Çekirgeler yumurtalarını su tutmayan meyilli arazilere, çayır diplerine, tarla kenarındaki işlenmemiş sert topraklara, meyilli ve yumuşak topraklara çeltik tavaları veya tarla kenarındaki toprak setlere bırakırlar. Yumurtadan çıkan yavrular önce çevredeki çayır otları ile beslenir, daha sonra da kültüre alınmış alanlara geçerler. Çekirgeler 5 gömlek değiştirerek ergin olurlar. Her yavru dönemi yaklaşık 5-7 gün kadar devam eder. Yavrular yaklaşık 5-6 hafta içinde ergin hale gelirler. Senede 1 döl verir. Bu dönemleri geçirerek ergin olan bireyler çiftleşir ve dişiler tekrar yumurta bırakırlar. Bu yumurtalar toprakta 9-10 ay kadar kalır ve ertesi yılın ilkbaharında açılır.

Çekirgenin zararları
Beslenmesini bitkilerden sağlayan çekirge, bitki tomurcukları ve taze bitki yapraklarını yiyerek tarım alanlarına zarar verir. İlkbaharda havaların ısınması ile yumurtadan çıkan çekirgeler toplu halde yeşil alanlara saldırarak zarar verirler. Genellikle bitkiden bitkiye sıçrayarak beslenen çekirge yiyecekleri azalırsa toplu halde göç ederler. Tarlalara toplu halde saldıran çekirgeler ziraat de büyük afetlere yol açarlar. Çekirgeler, aradıkları yeşil yiyecekleri bulamazlarsa pamuk, yünlü elbise ve ahşap evlerin çatlak yerlerine saldırırlar. Aç kalan çekirge atın kuyruğunu ve yelesini bile yiyebilir. Afrika da çıplak çocukları kemiklerine kadar kemiren çekirge türleri mevcuttur. Sonbaharda dişi çekirgeler yumurtalarını toprağa gömdükten sonra topluluklar halinde ölen çekirge cesetleri hastalıklara yol açmaktadır.
Özellikle tarım alanlarına zarar veren hastalıklara yol açan çekirge ile mücadele etmek oldukça zordur. Çok eski zamanlardan bu yana insanlar çekirge ile mücadele etmektedir. Geçmişte çekirgeleri toplu halde yakarak kurtulmaya çalışan insanlar günümüzde profesyonel çalışan ilaçlama şirketlerinden yardım almaktadır. Çekirgenin zararlarından kurtulmak için ilaçlama şirketimizi 7/24 arayabilir, en etkili çekirge ilaçları ve yöntemleri ile ilaçlama hizmeti alabilirsiniz. Sağlık bakanlığı onaylı ilaçlar kullanan ilaçlama şirketimizde insanlara ve diğer canlılara zarar vermeden çekirge ilaçlama işlemi gerçekleştirilmektedir.

Mücadelesi
Doğal Düşmanları Çekirgelerin çok sayıda doğal düşmanı bulunmaktadır. Sığırcık, alaca sığırcık leylek, karga, serçe vb. kuşlar, çekirgenin yavru ve erginlerini yiyen önemli doğal düşmanları olup kuşların korunması, çoğalması ve desteklenmesi için tedbirler alınmalıdır. Bitki Koruma Ürünleri’nin gereksiz ve aşırı kullanımından kaçınılmalıdır. Çekirgelerin problem olduğu yerlerde kuşlara yan etkisi az olan bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır

Kimyasal Mücadele
Çekirge İlaçlı Mücadelesi; yavru ve ergin mücadelesi şeklinde yapılır. Yavru mücadelesi önemli olup; eğer birkaç dekarlık alanda yapılması gereken mücadele zamanında yapılmazsa yüzlerce dekar alanda mücadele yapmak zorunda kalırız. Çekirgeler yavru dönemlerinde toplu halde ve daha az hareketlidirler. Yapılan sayımlarda en az 75 adedinin 4-5 dönem yavrular görüldüğünde mücadele yapılır.
Ergin mücadelesi sürveyi için, yapılan mücadele çalışmalarında 1 m2 ’de 8 veya daha fazla birey varsa kimyasal mücadele yapılır. Yumurta açılımı, iklim koşulları ile ilgili olarak duraklıyor ve tekrar başlıyorsa, arazide gözlem ve kontrollere devam edilmeli, gerekirse bu alanlar tekrar ilaçlanmalıdır.

İlaçlama tekniği
İlaçlamada kullanılacak aletin ayarları yapılmalı, öncelikle atomizör ile uygulama yapılmasına önem verilmeli, atılacak ilacın dekara dozu önerildiği şekilde ayarlanmalıdır. Yavru mücadelesine önem verilmeli, çekirgeler ergin olmadan mücadelesi tamamlanmaya çalışılmalıdır. Yavru mücadelesi günün her saatinde yapılabilir. Ancak çekirgeler ergin olmuşlar ise ilaçlama sabah erken ve akşamın geç saatlerinde yapılmalıdır.