Kavun sineği
Myiopardalis pardalina

KAVUN SİNEĞİ TANIMI
• Ergin sinekler 7-8 mm uzunluğunda kanatları saydam görünüşlü olup üzerinde kenarları kahverengi olan sarı renkli üç adet bant vardır.
• Larva şeffaf beyaz renkte olup kavunun içinde zor görülür.
• Pupa 5.5-6.5 mm boyunda ve 2 mm enindedir. Rengi açık ile koyu kahverengi arasında değişir. Şekli fıçıya benzer. Ön kısmı dar ve yassı, arka kısmı biraz daha geniş ve yuvarlaktır.
• Kışı toprak içinde pupa halinde geçirir.
• Kavun ve karpuzlarda çiçek dökümünden sonra meyveler fındık iriliğini aldığı dönemde erginler çıkmaya başlar.
• Yılda 2-3 döl verir

KAVUN SİNEĞİ ZARAR ŞEKLİ
• Larvalar çekirdek evini delmesi sonucunda zarar gören kısım, larva pislikleri ile dolarak koyu kahverengi bir görünüm oluşturur.
• Kokuşma neticesi tat ve aromanın bozulmasına neden olur.
• Çıkış deliklerinden bulaşan saprofit mantarlar kavuna yerleşerek çürümelere neden olur.
• Karpuzlardaki zarar kavunlardakinden daha farklıdır. Larva beslendikleri kabuk kısmındaki dokular gelişemediği için meyvenin dış görünüşü eğri büğrü şekilsiz bir hal alır. Etli kısımda zarar gören dokular ise düğüm halinde ve çok serttir.
• Zararlının özellikle acur ve kavunlarda yol açtığı verim kayıpları ekonomik açıdan önemlidir. Kavun sineği Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu, Ege ve Bölgelerinde yayılış göstermektedir.

KAVUN SİNEĞİ ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER
• Kabakgiller bu zararlının konukçusudur.
• Özellikle kavun, acur ve karpuzdaki zararı daha önemlidir.

KAVUN SİNEĞİ MÜCADELESİ
Kültürel Önlemler
• Kurtlanmış meyveler toplanarak derin çukurlara gömülmeli ve üzerine mümkünse kireç atıldıktan sonra toprakla kapatılmalıdır.
• Kavun sineği erginleri günün sıcak saatlerinde gölge yerlere saklandıklarından, gölge oluşturacak şekildeki sık dikimden kaçınmalıdır. Tarlada ot temizliğine özen göstermelidir.
• Gölge ve çukur yerlerde kalan meyveler güneşe ve hava akımına maruz kalacak şekilde yerleştirilmeli, gölge yapan fazla yapraklar koparılmalıdır.

Kimyasal Mücadele
• Bir önceki yıl kavun sineği zararı görülmüş alanlardaki kavunlar fındık büyüklüğünü aldıklarında
1. ilaçlama, bundan 15 gün sonra
2. ilaçlama yapılmalıdır. Yetiştirme döneminin uzun olduğu yörelerde
3. ilaçlama gerekebilir.
•Van ili yöresinde kavunlar portakal iriliğini aldığında toprakla örtülmekte ve zararlının yumurta bırakma şansı ortadan kalktığı için 2. ve 3. ilaçlamalara gerek kalmamaktadır.