Kuru üzüm güvesi
Ephestia figuliella

Tanımı ve Yaşayışı:
- Ergin kırmızı, ender olarak açık sarı renkli olup, 8-9 mm boyundadır.
- Kanat açıklığı 18-20 mm’dir.
- Ön kanatlar enine koyu renk bantlıdır.
- Arka kanatlar daha açık renkli ve saçaklıdır.
- Yumur-ta, larva ve pupanın morfolojik özellikleri incir kurduna benzer.
- Erginler 24 gün yaşar.
- Ergin dişi, bu sürede 350 kadar yumurta bırakır.
- Uygun koşullarda gelişme süresi 43 gündür.
- Yılda 3-4 döl verir.

Zarar Şekli
- Larvalar bulundukları gıda ortamında beslenerek ürün kayıplarına neden olurlar.
- Buna ek olarak çıkardıkları pislikler ve değiştirdikleri gömlek ve baş kapsülü kalıntıları ile ürünün niteliğini
bozarlar.

Zararlı Olduğu Ürünler.
- İncir kurdu, Kuru meyve güvesi, Kuru üzüm güvesi ve İç fındık güvesi: Kestane, ceviz, iç fındık, antepfıstığı,
yer fıstığı, badem, susam, ayçiçeği vb. yağlı tohumlarda; hububat ve mamulleri, kakao, süt tozu, baharat,
keçiboynuzu vb. Materyaller.
- Testereli böcek: hububat ve mamulleri ile kurutulmuş meyve ve kurutulmuş sebzele.

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
- Ambarda zararlılara barınak olabilecek yarık, çatlak vb. girintiler sıva ile kapatılır.
- Ambarlama süresince zararlı girişini önlemek üzere kapı ve pencerelere uygun sıklıkta tel geçirilir.
- Ürün çuvallı ise ızgara üstüne istiflenir.
- İstif ve yığınlar ile duvar arasında 0.5 m aralık bırakılır.
- Eski ürün ile yeni ürün veya bulaşık ürün ile temiz ürün ayrı ayrı depolanır.
- Geceleri depolarda ışık yakmaktan kaçınılır.

Kimyasal Mücadele
- Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır.