Mayıs böceği
Melolantha melolantha

MAYIS BÖCEĞİ TANIMI
Fındığın en önemli zararlılarından biridir.
Zararlının erginleri kızıl kahve renkli, kareli, 2,5-3 cm. boyundadır.
Larvaları ise karın tarafı kıvrık, tombul ve beyazdır.
Başın etrafında ayakları olup bunlarla yürüyemeyip bitki köklerini keser.

MAYIS BÖCEĞİ ZARAR ŞEKLİ :
Erginleri yaprakla beslenip zarar verse de, esas zararı larvalar yaparlar.
Larvalar, fındık bitkisinin 1 cm. kalınlığına kadar olan kökleri kolayca koparıp saçak köklerden mahrum bırakırlar.
Bunun sonucu olarak da uç kurumaları başlar ve kurumalar ana dallara kadar ilerler. Yaz kuraklarının da tesiriyle tam bir kuruma meydana gelir.
Böylece bahçenin elden çıkmasına ve ürün kaybına neden olmaktadır.

MAYIS BÖCEĞİ MÜCADELESİ:
İlaçlı Mücadele:
Yapılan kontrollerde toprak içinde 1 m2 ’de ortalama olarak 3 ve daha fazla larva tespit edilirse o bahçede ilaçlı mücadele yapılmalıdır.

İlaçlama zamanı :
İlaçlı mücadele, sonbahar yağmurlarını müteakip hava sıcaklığı henüz uygun durumda iken,
Eylül başından Ekim 15’e kadar olan süre içinde yapılabilir.
Sıvı ilaçlar belli bir miktar su ile karıştırılıp bahçıvan süzgeci veya pülverizatörle; toz ilaçlar ise bir miktar ince dere kumu ile karıştırılıp eldiven yardımıyla ocakların dal izdüşümüne atılır, daha sonra da toprak işlenerek ilacın 20 cm. derinliğe kadar karıştırılması gerekir.