Turkey

Mercimek hortumlu böceği

Sitona crinitus

Hastalık Tanımı :
Ergin 3-4 mm boyda ve uzunca bir biçimdedir. Vücudunu kaplayan pulcukların rengine göre renk görünümü değişir; genellikle kahverengi, gri renklidir. Hortumu kısa ve geniş bir yapıdadır Prothorax'ı kareye yakın bir şekilde ve üzerinde açık renkli pulcukların oluşturduğu uzunlamasına üç bant bulunur. Elitrada uzunlamasına sıralar halinde geriye doğru hafif yönelik beyaz veya siyah kıllar bulunur.
Kışı toprakta ergin dönemde geçirir. İlkbahar aylarında sıcaklığın yükselmesiyle birlikte çıkan erginler beslenmeye başlarlar.Çiftleşmeden sonra dişiler yumurtalarını bitki üzerine veya bitkinin kök boğazı dolayındaki toprak yüzeyine tek tek bırakırlar. Bir dişi 100-600 arasında değişen sayıda yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan larva bitkinin kök ve nodozitelerinde beslenerek gelişmesini sürdürür ve toprakta pupa olur. Yumurtadan ergine kadar olan gelişme süresi 40-60 gündür. Yılda l döl verir.

Yaşayış :
Ergin ve larva dönemlerinde zararlı olur. Erginler özellikle bitkilerin ilk gelişme dönemlerinde fazla zarar yaparlar. Yaprakların kenarlarından kemirerek yer yer oyarlar. Larvalar ise, bitkinin kök ve nodozitelerinde beslenme yoluyla zararlı olurlar.
Şiddetli saldırıya uğramış bitkilerde zayıf gelişme, solma hatta kuruma görülebilir. Bununla beraber, bazı bölgelerin mercimek alanlarında henüz ağır kayıplara neden olacak bir zararlı durumunda değildir. Ülkemizin tüm bölgelerinde yaygındır.

Kültürel Önlemler :
Mercimek bitkilerinin ilk dönemlerinde hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla iyi bir toprak işlemesi yapılmalı ve tohumlar fazla derine ekilmemelidir.
Normal bir münavebe uygulanmalı ve ara yıllarda uygun gübreleme yapılmalıdır.
Mümkünse hızlı gelişen mercimek varyeteleri yetiştirilmelidir.

Kimyasal Mücadele :
İlaçlamada erginler hedef alındığından bütün bitkilerin ilaçlanmış olması yanında toprak yüzeyinin de ilaçlanmış olmasına özen gösterilmelidir.

İlaçlama Zamanı :
Mercimek bitkilerinin ilk gelişme döneminde bitkiler 5-10 cm boyda iken tek uygulama yapılır. Genellikle bu dönemde yeterli yağış olduğu taktirde bitki kendini kurtaracağından ilaçlama gerekmeyebilir. Mevsim kurak geçiyorsa ilaçlama yapılmalıdır.