Jetsis 2.5 ECRegistered until: 2024 M12 2
Agrobest - Insektisit
4909

GENEL BİLGİLER
- Arılara  ve Balıklara zehirlidir.
- Bekleme süresine uyunuz.
- İlaçlı mahlulun tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
- Tıkanmış adaptörleri ağzınızla üfleyip açmayınız, fırça ile temizleyiniz.
- Boş ambalajları  usulüne uygun olarak  imha ediniz, başka bir amaçla kullanmayınız.

DELTAMETHRIN:
Hızlı bir etkiye sahip kontak ve mide etkilidir. 
Tüm piretroitler gibi sinir sodyum kanallarının çalışmasını önler. 

JETSİS 2,5 EC (Deltamethrin 25 g/L)  önce ayrı bir kapta az bir miktarda su ile karıştırınız. Aletin deposunu yarıya  kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak hazırlanmış ilacı içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önceden kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak , mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur . Hazırlanmış ilacı  aynı gün içinde kullanınız.

JETSİS 2,5 EC (Deltamethrin 25 g/L) normal şartlarda insektisit , fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Antep fıstığı0 - 00 - 03
Ayçiçeği0 - 00 - 03
Bağ0 - 00 - 03
Fındık0 - 00 - 03
Kışlık arpa0 - 020 - 503
Kışlık buğday0 - 020 - 503
Mercimek0 - 020 - 503
Mısır0 - 050 - 503
Yazlık arpa0 - 020 - 503
Yazlık buğday0 - 020 - 503
Zeytin0 - 00 - 03
Şeker pancarı0 - 025 - 253