Pas akarı
Aculops lycopersı

DOMATES PAS AKARI TANIMI VE YAŞAYIŞI:
• Domates pas akarı sarımsı beyaz renkte, hafif kambur, ince uzun, iğ şeklindedir.
Dişiler 140-180 mikron boyundadır. Gözle görülmezler.
• Kışı, tarladaki bitki artıkları arasında geçirir.
Sıcaklığın yüksek ve orantılı nemin düşük olması zararlının çoğalmasını hızlandırır.
• İlk önce bitkinin yere yakın gövdesinde, daha sonra yapraklarda ve meyvede görülürler.
• Zararlı yaz boyunca üremeye devam ederek çok sayıda döl verir.

DOMATES PAS AKARI ZARAR ŞEKLİ:
• Bitkinin öz suyu ile beslenirler.
• Önce bitki gövde ve meyvelerinde yağımsı, bronz bir renk değişimi görülür.
• Zarar gören gövde ve yaprakların rengi parlak kahverengi veya kızılımsıdır .
• Alt yapraklarda kuruma olur. Yapraklar kavrulmuş gibi sert ve gevrektir.
• Gövde üzerinde çatlamalar olur ve büyüme durur
• Meyvelerin üzeri sertleşir ve çatlar.

DOMATES PAS AKARI ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER:
• Domates, biber, patlıcan, patates gibi sebzelerin yanında tütün, süs bitkilerinden petunya ve bazı yabancı otlarda zararlıdır.

DOMATES PAS AKARI MÜCADELE YÖNTEMLERİ:
Kültürel Önlemler
• Zararlının beslendiği bitkilerin bulunduğu alanlara yakın yerlerde fide yetiştirilmemelidir.
• Hasattan sonra derin sürüm yapılmalı, bitki artıkları tarlalardan uzaklaştırılmalıdır.
• Domates tarlalarını çevreleyen alanlarda yabancı otlar imha edilmelidir.
Kimyasal Mücadele: İlk görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.