Agrobase Turkey
Agno Power Registered until: 13 Ekim 2025
Astranova - Fungicide
8020

ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI : Önce uygulama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Sonra tavsiye edilen dozdaki bitki koruma ürünü ayrı bir kapta az bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. Hastalık görülmeden veya en geç hastalık belirtileri görüldüğünde iyi bir kaplama yaparak bitki ilaçlanır.

ÜRÜNÜNÜN KULLANILMA ŞEKLİ : 
Hububat Külleme; Hastalık belirtileri görülmeye başlandığında veya bitki ve tarlada fazla bir yoğunluk kazanmadan ilaçlamaya başlanır.

Buğday’ da Pas; Hastalığın her yıl şiddetli olarak görüldüğü yerlerde ilk pas püstülleri görülmeye başlayınca ilk ilaçlama yapılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU : Aşırı derecede alkali karakter gösteren ilaçlar dışında kalan insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılabilir.

Effective
Crops
Sugar beets
BBCH
0 - 0
Registred norm
125 - 125
Preharvest Interval
35
Crops
Spring wheat
BBCH
0 - 0
Registred norm
125 - 125
Preharvest Interval
35
Crops
Winter wheat
BBCH
0 - 0
Registred norm
125 - 125
Preharvest Interval
35
Crops
Spring barley
BBCH
0 - 0
Registred norm
125 - 125
Preharvest Interval
35
Crops
Winter barley
BBCH
0 - 0
Registred norm
125 - 125
Preharvest Interval
35