Tahil küllemesi
Erysiphe graminis

TAHIL KÜLLEMESİ HASTALIK BELİRTİSİ:
• Yapraklarda önceleri nokta halinde beyaz-gri renkte püstüller halinde görülür, sonra esmerleşir.
• Uygun koşullarda püstüller birleşir yaprağı tamamen kaplayabildiği gibi, sap ve başak’a da intikal eder.
• Hastalığa yakalanan bitkiler yatmaya daha elverişli olduğundan dolayı mahsul kaybına sebep olurlar.
• Nekrozlar meydana getirerek özümleme yüzeyini azaltmakla da verimi düşürürler.
• Bitki üzerinde yüzeysel bir tabaka oluşturan misel örtüsü rüzgar, yağmur ve sürtünmelerle silinebilir.
• Hastalıklı bitkiler yatmaya daha elverişli olduğu için mahsul kaybına sebep oldukları gibi fotosentezi de kısmen engellediğinden verimin düşmesine neden olurlar.

TAHIL KÜLLEMESİ MÜCADELE YÖNTEMLER
Kültürel Önlemler
• Hastalıkla mücadelede; dayanıklı çeşitlerin yetiştirilmesi,
• Nisbi nemin yüksek olduğu yerlerde sık ekimden ve fazla azotlu gübre vermekten kaçınılmalıdır.

Kimyasal Mücadele:
• Hastalık belirtileri görülmeye başlandığında fazla yoğunluk kazanmadan ilaçlamaya başlanmalıdır.
• İlaçlar önerilen dozlarda yaprakların alt ve üst yüzlerinin kaplanmasını sağlayacak şekilde uygulanmalıdır.