Agshine 50 WGRegistered until: 2024 M12 30
Astranova - Fungisit
7476

ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE UYGULMA ŞEKLİ : Tavsiye dozu üzerinden bir depo için hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken ilaçlı su tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konur. İlaç suyla iyice karıştıktan sonra ilaçlamaya başlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU : Genellikle, yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyve ağaçlarında kullanılan diğer fungisitler ile karışım halinde kullanılabilir. Şüphe halinde uygulamadan önce küçük bir karışabilirlik testi yapılmalıdır. Şayet Agshine 50 WG başka ilaçlar ile depo karışımı olarak kullanılacak ise ilaçları suya aşağıdaki sıraya göre koyunuz. Önce Agshine 50 WG sonra karışıma giren diğer ilaçlar konur. Şayet karışım halinde kullanılacak ilaçlar arasında "suda eriyebilir ambalaj" da bulunanlar var ise önce bunlar sonra Agshine 50 WG konur.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Elma ağacı0 - 00 - 028
Kayısı0 - 00 - 07