Anhui 40 SCRegistered until: 2025 M02 1
Astranova - Herbisit
7528

Ayrıca Ayrık (Cynedon dactylon) ve Topalak (Cyperus sp.) otlarını da baskı altında tutar. Pıtrağın yoğun olduğu yerlerde bromoxynil terkipli herbisitler ile karıştırıldığında etki artar (Bromoxynl: 100 ml/dekar) 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Bitki koruma ürününü önce ayrı bir kap içinde suda eritiniz. Uygulama aletinin deposunu yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak hazırlanan bitki koruma ürünü karışımını içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız. Boş bitki koruma ürünü ambalajının içerisine (¼) bir bölü dördüne kadar temiz su koyup iyice çalkalayınız. Çalkalama suyu uygulama tankının içerisine boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrar ediniz. İyi bir yabancı ot kontrolü için, iyi bir kaplama ilaçlama yapılmasına dikkat edilmelidir. Kullanılacak su miktarı dekara 10-40 l’dir. Ot yoğunluğu fazla ise kullanılacak su miktarı arttırılmalıdır. Uygulamalarda mümkünse yelpaze tipi meme kullanılmalıdır.
Bitki koruma ürününün uygulamasını günün sıcak saatlerinde yapmayınız.
Bitki koruma ürününün uygulamasından sonra 4-5 saat içinde yağış olmamalıdır.
Organik fosforlu toprak insektisitleri ile aynı yıl içinde kullanmayınız. Mısır gelişimi etkilenir. Yapraktan uygulanan organik fosforlu bitki koruma ürünleri ile arada en az 7 gün olmalıdır. 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Anhui 40 SC, Bromoxynl terkipli bitki koruma ürünleri ile tank karışımı yapılarak kullanılabilir. Organik fosforlu bitki koruma ürünleri ile karışmaz.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Mısır0 - 0125 - 125-