Kanyaş
Sorghum halepense

Kanyaş otu :
Normalde zehirli bir yem olmayıp kurak iklimlerde dere kenarlarında yetişen, siyanür zehirlenmesine neden olan durrin adlı glikozidi içeren yem bitkisi, geliç.

Kanyaş otu zehirlenmesi :
Kanyaş otunu tüketen hayvanlarda, bitkide bulunan durrin glikozidinin sindirim kanalındaki bakteriler tarafından parçalanması sonucunda açığa çıkan hidrojen siyanür nedeniyle beş dakika içinde solunum güçlüğü, salya akıntısı, kaslarda titreme, kordinasyonsuzluk, işkembede gaz birikimi çırpınma ve ölümle belirgin bir zehirlenme. Bu zehirlenmelerde alınan glikozidin miktarına bağlı olarak ani ölümler görülebilmektedir.

Kanyaşı :
Sulak yerlerde biten ayrık cinsinden zehirli bir ot.