Turkey

Buproled

registered_until: March 17, 2024
Agrobest - insecticide
9553

GENEL BİLGİLER
- Bu ilacı kullanırken sigara ve içecek içmeyiniz ve hiçbir şey yemeyiniz.
- Arılara zararlıdır.
- Balıklara ve suda yaşayan canlılara zararlıdır.Havuzları  , nehirleri ve su yollarını boş ambalaj kapları ve ilaçla kirletmeyiniz.
- İlaç ambalajlarını usulüne göre imha ediniz.
- Sulandırılmış Buproled gözlerinize zarar verebilir. Gözünüze geldiğinde  derhal yıkayınız, ilk yardım tedbirlerine bakınız.
- Sulandırılmış Buproled  derinize gelirse derhal yıkayınız. Eğer elbisenize dökülürse değiştiriniz ve hemen yıkayınız.
- Bütün ilaçlarda olduğu gibi ilaçlama sırasında mümkün olduğunca ilaç ile temastan kaçınınız.
- Yıkanınız, iş elbiselerinizi değiştiriniz ve yıkayınız.
- Ambalajı boşalınca yıkayınız. Boş ambalajı tekrar kullanmayınız. Ezip veya kesip yakınız veya gömünüz.
- Kullanılmayan Buproled ilacını ambalajı içinde , ağzı sıkıca kapalı olarak çocukların erişemeyeceği bir yerde ve gıdalardan uzakta kilit altında saklayınız.
- İlacı orijinal ambalajı içinde ağzı sıkıca kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların ve hayvanların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz.
- İlaç imal tarihinden itibaren , normal depolama şartlarında ağzı açılmamış ambalajında fiziksel kimyasal ve biyolojik özelliklerini en az iki yıl korur. 

BUPROFEZIN:
Kontak ve mide etkili insektisit ve akarisit. Nimf ve larvaların deri değişikliğini yavaşlatarak ölümlerine sebep olur.Ergin dişinin yumurtlamasını azaltır, ilaç uygulanmış böceğin yumurtaları steril olur. 
Kitin sentezi inhibitörüdür (Type1 (Homopteran)).  
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar BUPROLED (Buprofezin  400 g/L) ayrı bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılır. Hazırlanan bu karışım aletin yarım doldurulmuş deposuna karıştırma düzeni çalışır vaziyette iken yavaş yavaş ilave edilir. Deponun geri kalan kısmı su ile tamamlanır.

Turunçgillerde Kabuklu Bitler:
Yaprak başına düşen canlı ergin ve Nimf sayısı Aonidiella citrina için 20 den fazla veya 100 yaprağa düşenAonidiella aurantii 50 den fazla ise bu bahçelerde ilaçlama gereklidir. İlaçlama gereken bahçelerde bu zararlılara karşı kışın (hasattan hemen sonra başlanıp, Şubat sonuna kadar olan dönemde) ve yazın ilk hareketli nimf görüldükten 2 hafta sonra olmak üzere 2 ayrı zamanda ilaçlama yapılabilir.Populasyonun durumuna göre ilaçlamalara kontrollu olarak devam edilir. İlaçlamalardan en iyi sonucu alabilmek için , ilaçlamaya ağaçların iç taraflarından başlanmalı , daha sonra ağaçların tacının çevresi dolaşılarak ağaç alttan üste iyice ilaçlanmalıdır.

Turunçgil beyaz sineği :
Yapılan kontrollerde  yaprak başına  en az 3 adet canlı birey (yumurta, nimf) görüldüğünde  ilaçlı mücadeleye başlanır.Doğada ilk kez 3.dönem nimfler görüldüğünde 1.ilaçlama yapılır. Bu dönem Haziran ayının ilk yarısına denk gelmektedir. İlaçlama ikinci döle karşı Ağustos ayının ikinci yarısından itibaren yapılır. İlaçlamada özellikle yeni sürmüş genç yapraklar olmak üzere yaprakların alt yüzeylerinin ilaçlanmasına özen gösterilmelidir.

BUPROLED (Buprofezin  400 g/L)  Lamda cyhalothrin, chlorfluazuron, hexaconazole, fenproximate, primiphos-methyl, primicarb, etkili maddeli ilaçlar ile karıştırılarak kullanılabilir.Karışım yapmadan  önce ön karışım denemelerinin  yapılması ve karışım yapılacak ise ilaçların ayrı ayrı sulandırıldıktan sonra karıştırılmaları tavsiye edilir.
Etkili
crops
Turunçgiller
BBCH
0 - 0
Kayıtlı norma
0 - 0
Hasat Öncesi Aralığı
60