CamukaRegistered until: 2024 M12 22
Pileryum Tarım - Insektisit
9975

ÖZELLİKLER:
CAMUKA;mısır ve patateste telkurtları, (Agriotes spp.) patateste patates böceği, (Leptinotarsa decemlineata) şekerpancarında pancar piresi (Chaetocnema spp.) ve toprak altı zararlıları ve buğday da ekin kambur böceği mücadelesinde kullanılan yeni geliştirilmiş sıvı (Akıcı süspansiyon) bir tohum ilacı insektisittir. CAMUKA, ilacının etkili maddesi “thiamethoxam” hem temas, hem de mide yoluyla etki eden sistemik bir ilaç olup böceklerin sinir sistemi üzerinde etkilidir. Tohumların çimlenmesini takiben, kökler tarafından alınan etkili madde süratle kotiledon, taze sürgün ve yapraklara taşınmaktadır. Uzun süreli residüel etkisi nedeniyle (6-8 hafta) “thiamethoxam”  bitkinin en hassas olduğu erken gelişme döneminde bitkileri zararlılara karşı en iyi şekilde korumak için idealdir. Telkurtları (Agriotes spp.) ile mücadelede en etkili yöntem tohum ilaçlamasıdır.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :
İyi bir şekilde kalibre edilmek şartıyla, CAMUKA "Flow Seed Treater "diye tabir edilen ve tohum yürür banttan geçerken memelerden ilaç püskürtülerek ilaçlama yapılan aletler ile ve bünyesinde sisleme odası bulunan döner diskli(spinning disk) tohum ilaçlama aletleriyle sulandırılmadan veya sulandırılarak kullanılabilir.İlaçlamada ayrıca dönen bidon(rotating drums) sistemli aletler de kullanılabilir.Sulandırılarak kullanılmak istendiğinde ilaç ön karışımı aşağıdaki şekilde hazırlanmalıdır :
-İlaç karışım kabına örnekte verilen miktarda su doldurunuz.
-Kullanmadan önce ilacı iyice çalkalayınız.
-Devamlı olarak karıştırıken,gerekli miktarda CAMUKA’yı suya ilave ediniz.
-Kullanım sona erinceye kadar bu ilaç ön karışımı devamlı olarak karıştırılmalıdır.
-Bu karışım hazırlandıktan sonra en geç 24 saat içinde kullanılmalıdır.
Örneğin 100 kg lık mısır veya patates tohumunu ilaçlamak için tavsiye  edilen ilaç,1000 ml su ile yukarıdaki şekilde karıştırılarak ön karışım elde edilir.Elde edilen bu ön karışım 100 kg lık tohuma belirtilen aletlerle mütecanis olarak tatbik edilir.Patateste temiz bir zemin üzerine serilmiş tohumluk üzerine sırt pülverizatörü kullanılarak ilaç ön karışımı pülverize edilir.İlaçlama sırasında tohumluk iyice karıştırılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Film kaplama polimer preparatlar ile ve Nötr reaksiyonlu tohum ilaçlarının "WS" ve "FS" formülasyonları ile karışım halinde kullanılabilir.CAMUKA solvent bazlı formülasyonlar ile karışım halinde kullanılmaz.

ÇEVREYE ETKİSİ :
Arılara çok toksiktir.Suda yaşayan organizmalara toksiktir.
Akarsulara bulaştırmayınız.

ANTİDOTU  :
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Ayçiçeği0 - 00 - 0120
Kışlık buğday0 - 00 - 0-
Mısır0 - 00 - 056
Patates0 - 00 - 056
Yazlık buğday0 - 00 - 0-
Şeker pancarı0 - 00 - 056