Capselon 50 WPRegistered until: 2026 M03 16
Astranova - Fungisit
8250

ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI : Önce uygulama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda bitki koruma ürünü ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir.

ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ : Uygulama sırasında bitki en iyi şekilde yıkanmalı, yaprakların alt ve üst yüzeylerinin iyice ıslanması sağlanmalıdır. Uygulama havanın serin ve sakin zamanlarında yapılmalıdır.

Kabakgillerde Yalancı Mildiyö:Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında ve ya çevrede ilk mildiyö belirtilerinin görülmesi ile başlanır. 5 gün ara ile en az iki uygulama yapılır.

Bağda Mildiyö: Birinci uygulama sürgünler 25-30 cm boyunda iken yapılmalıdır. İkinci ve üçüncü uygulamalar bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 12 gün arayla uygulanmalıdır. Şayet meteorolojik şartlar hastalığın çıkışına uygun gider ve uygulamanın devamına gerek duyulursa 4. ve 5. Uygulamalar da yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU : Yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali olanlar dışında bir çok bitki koruma ürünü ile karışabilir. Ancak geniş çaptaki bir karışımdan önce fiziksel karışabilirliğin  mümkün olup olmadığı, küçük çapta bir karışımla denenmelidir.  

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Bağ0 - 00 - 07
Kabak0 - 00 - 03
Karpuz0 - 00 - 03
Kavun0 - 00 - 03
Salatalık0 - 00 - 03