Yalancı mildöyü
Pseudoperonospora cubensis

Etmenin genel özellikleri :
Pseudoperonospora cubensis (Berk&Curt) Rostow tahripkar bir fungal hastalıktır, hastalık etmeninden tüm cucurbit bitkileri etkilenmesine rağmen, hıyar, kavun, kabak ve ve kışlık kabak en fazla etkilenen bitkilerdir. Hastalık etmeni hava kökenli olup, soğuk iklim bölgeleinde kışı geçirmesi zordur, bu yüzden hava yoluyla hastalık etmeni sağlıklı bitkilere taşınmaktadır. Uygun iklim koşullarında hastalık etmeni o kadar hızlı bir şekilde bitkileri etkilerki, bitkiler dondan etkilenmiş bir görünüm alır. Fungal gelişme sonucu, spor taşıyıcı organ (konidiofor) denilen dallanmış yapılar bitkilerin stomalarında dışarı çıkar ve bunlar üzerinde hava kökenli, büyük limon biçimli sporlar (sporongia) oluşmaktadır. Bu sporlar uzun süre canlılığını muhafaza eder ve hava nemi uygun olduğunda rüzgar yardımı ile uzun mesafelere taşınmaktadır. Bir çok mildiyö hastalığı serin, nemli hava hastalıkları olmasına rağmen, hıyar yalancı mildiyösü daha geniş sıcaklıklarda (18-25 °C) bitkileri infekte edebilir. Gün ortasına kadar devam eden ağır çiğ durumu infeksiyonların olması için en elverişli ortamlardır.

Belirtileri:
Hastalıktan etkilen bitkilerin yaprakların üst yüzeyinde yaparak damarları ile sınırlandırılmış köşeli solgun yeşil alanlar şeklinde ilk olarak görülür ve bu lekeler mozoik görönümünü andırmaktadır. Bu lekeler daha sonra sarı köşeli lekelere dönüşmekte ve hastalık ilerlediğinde nekrotik olurlar. Yapraklar fazla miktarda spor ile infektelendiğinde, küçük bireysel nekrotik ve klorotik benekler yaprağın üst yüzeyinde de görülmektedir. Nemli bir ortamda spor oluşumu alt yaprak yüzeylerinde de görülmeye başlar. Klorotik beneklenmeler ışığa doğru tutulduklarında açık kahverengi alanlar olarak görülmektedir. Sporlu alanlar yaprak alt yüzeyine parlak morumsu ya da koyu kahverengi is görünümü vermektedir.

Mücadelesi: 
Kültürel Mücadele:
1. Bitki artıkları uzaklaştırşmalı ve yok edilmelidir.
2. Sulama esnasında yapraklar ıslanmamalı, özellikle geç ve akşam sulamalarından kaçınılmalı.
3. Bitkiler iyi şekilde havalanacak şekilde dikilmeli, seraların yeterince havalanmasına önem verilmeli.  

Kimyasal Mücadele:
Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına göre tavsiye edilen kimyasal ilaçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir. İlaçlamalar düzenli aralıklarla yapılmalı, özellikle hastalığın görüldüğü bölgelerde hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce, bitkiler koruyucu ilaçlar ile ilaçlanmalıdır.