Confidor Oil SC 004Registered until: 2026 M01 23
BAYER - Insektisit
5372

TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ
Akut oral toksisite LD50 (sıçan) > 2.500 mg/kg
Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi LC50 (sıçan) > 7,232 mg/l
Maruziyet zamanı: 4 h Solunabilir aerosol halinde kararlı.
Ulaşilabilen en yüksek konsantrasyon. Akut dermal toksisite LD50 (sıçan) > 4.000 mg/kg
Deri tahrişi Deri tahrişi gözlenmez (tavşan) Göz tahrişi Göz tahrişi gözlenmez (tavşan) Duyarlayıcılık Hassas değildir. (kobay) OECD Test Rehberi 406, Buehler test Duyarlayıcılık Hassas değildir. (kobay) OECD test rehberi 406, Magnusson & Kligman testi.

Tehlikeli reaksiyonlar
Kurallara uygun depolama ve kullanımda tehlikeli reaksiyon yoktur. Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Elma ağacı0 - 00 - 090
Zeytin0 - 00 - 028
Şeftali0 - 00 - 090