Cruiser 350 FSRegistered until: 2025 M03 27
SYNGENTA - Insektisit
3742

İlacın Özellikleri ve Etki Şekli
Cruiser 350 FS; mısır ve patateste telkurtları, (Agriotes spp.) patateste patates böceği, (Leptinotarsa decemlineata) şeker pancarında pancar piresi (Chaetocnema spp.) ve toprak altı zararlıları ve buğday da ekin kambur böceği mücadelesinde kullanılan yeni geliştirilmiş sıvı (Akıcı süspansiyon) bir tohum ilacı insektisittir. Cruiser 350 FS, ilacının etkili maddesi “thiamethoxam” hem temas, hem de mide yoluyla etki eden sistemik bir ilaç olup böceklerin sinir sistemi üzerinde etkilidir. Tohumların çimlenmesini takiben, kökler tarafından alınan etkili madde süratle kotiledon, taze sürgün ve yapraklara taşınmaktadır. Uzun süreli residüel etkisi nedeniyle (6-8 hafta) “thiamethoxam”  bitkinin en hassas olduğu erken gelişme döneminde bitkileri zararlılara karşı en iyi şekilde korumak için idealdir. Telkurtları (Agriotes spp.) ile mücadelede en etkili yöntem tohum ilaçlamasıdır.

İlaçlama ile İlgili Bilgiler
İlaçlamada "Flow Seed Treater" ve "Spinning disk" gibi aletlerin yanında çiftçi şartlarında beton hazırlama mikserleri ve ilaçlama bidonları da kullanılabilir. Önerilen miktarlardaki ilaç 100 kg’lık bir mısır veya patates tohumunu için ilaçlamak için, 1 l su ile, 100 kg buğday için ise 1,5 l su  karıştırılarak karışım elde edilir. Uygun aletler ile homojen olarak uygulanır. 
Patateste; temiz bir zemin üzerine serilmiş tohumluk üzerine sırt pülverizatörü kullanılarak, ilaç ön karışımı pülverize edilir. İlaçlama anında tohumluk iyice karıştırılmalıdır.

Diğer İlaçlarla Karışma Durumu 
Cruiser 350 FS, film kaplama polimer preparatlarla ve nötr reaksiyonlu tohum ilaçlarının “WS” ve “FS” formülasyonları ile karışım halinde kullanılabilir. Cruiser 350 FS solvent bazlı formülasyonlar ile karışım halinde kullanılmaz. Cruiser 350 FS, Maxim XL, Celest Max 100 FS ve Aprin XL 350 ES ile karıştırılarak kullanılabilir.

NOT : Cruiser 350 FS, mibzerde tohum akış hızını azaltabillir. Bu nedenle kullanmadan önce mibzer ayarını yapınız. Kullandıktan sonra tüm aleti temizleyiniz.

Bitki Tahammülü
Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında Cruiser 350 FS; mısır, patates, şeker pancarı  ve buğday da herhangi bir  fitotoksik etkisi yoktur.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Ayçiçeği0 - 00 - 0120
Kışlık buğday0 - 00 - 0-
Mısır0 - 00 - 056
Pancar0 - 00 - 056
Patates0 - 00 - 056
Yazlık buğday0 - 00 - 0-