Agrobase Turkey
Embrelia 140 SC Registered until: 7 Ocak 2024
SYNGENTA - Fungicide
9422

İlacin Özellikler
EMBRELIA 140 SC, firmamız tarafından keşfedilen ve geliştirilen, yeşil aksama tatbik edilen iki aktif maddeli yeni bir fungisittir. lsopyrazam (SDHI) ve difenoconazole (DMI) gibi 2 farklı etki mekanizmasına sahip aktifler sayesinde hem meyve hem de yapraklarda üstün koruyucu ve tedavi edici özelliklere sahip bir ilaçtır. Lokal sistemik ve güçlü translaminer etkiye sahiptir. ilaçlamadan sonra 2 saat gibi kısa bir sürede atıldığı yerden süratle bir şekilde bitki bünyesine dahil olur, yaprağin her tarafına dağılır. Hastalıkların gelişmesini daha erken devrede önlediğinden hastalık çıkışına meydan vermez.

Kullanildiği Bitkiler Ve Kontrol Ettiği Hastaliklar 
ELMA
Hastalık adı:
Elma Karalekesi (Venturia inaequalis) 
Kullanma dozu: 
80 ml / 100 l su
Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün): 
21

KAYISI
Hastalık adı: 
Çiçek monilyası (Monilia laxa-Sclerotinia laxa)
Kullanma dozu:
100 ml / 100 l su
Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün): 
21

ARMUT
Hastalık adı: 
Armut Karalekesi (Venturia pirina) 
Kullanma dozu:
 80ml / 100 l su
Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün): 
21

KİRAZ
Hastalık adı: 
Çiçek monilyası (Monilia laxa-Sclerotinia laxa)
Kullanma dozu: 
100 ml / 100 l su
Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün): 
28

ŞEFTALİ
Hastalık adı: Şeftali küllemesi
 (Sphaerotheca pannosa var. persicae  )
Kullanma dozu: 
100 ml / 100 l su
Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün): 
7

Kullanim Şekli
İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu: ilaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunmalıdır. Kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler düzgünce ıslatılmalı, harcanan su miktarı belirlenerek kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanmalıdır. Aletin memleri kontrol edilmeli düzgün çalışması sağlanmalıdır

İlacın hazırlanması
Aletin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz ve karıştırıcısını çalıştırınız. Tavsiye edilen miktarda ilacı önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırdıktan sonra karıştırıcı çalışır vaziyette iken aletin deposuna ilave eniu seviyesini tamamlaw İlaçlama esnasında da karıştırıcı çalışır.

Uygulama metodu
İlaçlama, meyvede tazyikli motorlu pülverizatörler ile ağaçların her tarafı ilaçlı mahlül ile temas edecek şekilde yapılmalı, ancak ilacın yapraklardan yıkanarak uzaklaşmasına müsade edilmemelidir. Karaleke mücadelesinde, hastalık belirtileri görülmeden önce, koruyucu ilaçlamalar şeklinde uygulanması tavsiye edilir.

Uygulama zamanı
Elma-Karaleke: 1. İlaçlama çiçek gözleri kabardığında(patlamaya yakın), 2. Ilaçlama pembe tomurcuk döneminde, 3. Ilaçlama çiçek yaç yaprakları % 70-80 döküldüğünde, 4. İlaçlama; laçlar ve ilacın etki süresi (7-10 gün) dikkate alınarak yapılmalıdır.. Erken uyarı istasyonlarının bulunduğu alanlarda yerel duyurulara uyulmalıdır. Bir sezonda Embrelia 140 SC ile 3' den fazla uygulama yapılmamalıdır.
Şeftali-Şeftali küllemesi: Sürgünler ortalama 20 cm boyda ve ilk enfeksiyon belirtileri görüldüğünde mücadeleye başlanır. Hastalığın seyrine göre 10-14 günlük aralarla tekrarlanır. Bir sezonda 2' den fazla uygulanmamalıdır.
Armut-Karaleke: 1. İlaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. Ilaçlama beyaz rozet döneminde, 3. Ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 döküldüğünde, 4. Ve sonraki ilaçlamalar ilacın etki süresine göre 10-14 günlük aralıklarla tekrarlanır (Gerektiğinde 6 ilaçlamaya kadar yapılabilir.)
Kayısı-Çiçek monilyası: 1. İlaçalama çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 açılınca) 2. İlaçlama (°/0 90-100) çiçek açtığında yapılmalıdır.
Kiraz-Çiçek Monilyası : 1. Ilaçalama çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 açılınca) 2. İlaçlama (% 90-100) çiçek açtığında yapılmalıdır.

Bitki tahammülü
Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında EMBRELIA 140 SC tavsiye edildiği kültür bitkileri tarafından iyi tolere edilir. 

Effective
Crops
Apple trees
BBCH
0 - 0
Registred norm
0 - 0
Preharvest Interval
21
Crops
Peaches
BBCH
0 - 0
Registred norm
0 - 0
Preharvest Interval
7
Crops
Pears
BBCH
0 - 0
Registred norm
0 - 0
Preharvest Interval
21
Crops
Apricots
BBCH
0 - 0
Registred norm
0 - 0
Preharvest Interval
21
Crops
Cherries
BBCH
0 - 0
Registred norm
0 - 0
Preharvest Interval
28