Gadget WGKayıt süresi doldu
Ertar Kimya - Herbisit

ÖNEMLİDİR:
Aşağıdaki hususlara dikkat edilmezse ağaçlara ve diğer kültür bitkilerine zarar verebilir. Meyve ağaçlan veya tavsiye edilmediği diğer kültür bitkilerinin köklerinin bulunabileceği veya ilacın taşınarak ya da yıkanarak ulaşabileceği sahalara tatbik etmeyiniz. İlaçlama sırasında ilacın tavsiye edilmediği kültür bitkilerine bulaşmasına mani olunuz. Akarsu ve sulama sularına bulaştırmayınız.

GENEL BİLGİLER:
GADGET kökler ve yeşil aksam yoluyla yabancı otlar tarafından bünyelerine alınır. Topraktaki kalıcı etkisi azdır. Hassas yabancı otların büyümesi uygulamadan kısa bir süre sonra durur. Ancak ölüm belirtileri, büyüme şartlarına yabancı otların hassasiyetlerine bağlı olarak uygulamadan 1-3 hafta sonra görülür. Uygulamadan sonra 2 saatlik yağışsız süre yabancı ot kontrolünün en yüksek seviyede olması açısından önemlidir. Uygulamadan sonraki sıcak ve nemli şartlar ilacın etkisini hızlandırır, soğuk ve kuru şartlar bunu geciktirir. Uçucu ve yanıcı değildir. İlaçlama aletlerini aşındırmaz.

İLACIN KULLANILMASI:
GADGET buğday ve arpada geniş yapraklı yabancı otların mücadelesinde kullanılan etki alanı geniş bir yabancı ot ilacıdır. Düşükdozlarda kullanılır. Seçiciliği çok yüksektir.

İLACIN UYGULAMA ZAMANI:
Hububatın 2 yapraklı devresinden kın devresine (başak kın içerisinde) kadar olan dönem içinde güvenle kullanılabilir. GADGET uygulama zamanı açısından büyük esneklik sağladığından, uygulama zamanı problem olan yabancı otların büyüme devrelerine göre tespit edilir. En iyi netice, tatbikat yabancı otlar en az iki yapraklı devrede iken ancak 15 cm yükseklik veya çapa ulaşmadan ve yabancı otların üstü hububat tarafından kapatılmadan yapıldığında alınır. Gökbaş otunun çok olduğu tarlalarda ilaçlama Gökbaş’ın 7-8 yapraklı ve 8-9 cm çapa ulaştığı rozet döneminde yapılmalıdır. Aynı yerde aynı etki mekanizmasına sahip herbisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı yabancı ot türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta herbisitlerin tavsiye edilen dozları ile bu yabancı otlara karşı yeterli etki sağlanamaz. Başka etki mekanizmasına sahip herbisitlerin değişimli olarak kullanılması veya bu tür herbisitlerie tank karışımı yapılması ayrıca toprak işleme gibi kültürel işlemler yabancı otların dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller. GADGET İlacını bir sezonda aynı yerde bir defadan fazla uygulamayınız.

ÜRÜN MÜNAVEBESİ:
Buğday ve arpadaki GADGET kullanımından sonra normal münavebesine giren her kültür bitkisi ekilebilir.

NOT Üründe bir zarar çıkabileceğinden GADGETi anormal hava şartları kuraklık nedeniyle baskıya veya zararlılar tarafından hasara uğratılmış bitkilere tatbik etmeyiniz.

FİTOTOKSİTE:
GADGET tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında fitotoksik değildir KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Genel olarak bütün dozlarda yayıcı yapıştırıcı kullanılabilir. Bu GADGET ‘un bazı yabancı otlar üzerindeki etkisini artırabileceği gibi etkinin daha çabuk ortaya çıkmasına neden olacaktır. GADGET 2,4- D Amin ve Ester’ll herbisitlerte karıştırılıp kullanılabilir. Gübre, insektisit ve tohumlardan ayn bir yerde depolayınız. Boş ambalajlan herhangi başka birgaye için kullanmayınız, su kaynaklarından uzak ve emin bir yere gömünüz veya usulüne uygun olarak imha ediniz. Sulara bulaştırmayınız, balıklara zehirlidir.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Kışlık arpa0 - 01 - 1.5-
Kışlık buğday0 - 01 - 1.5-
Yazlık arpa0 - 01 - 1.5-
Yazlık buğday0 - 01 - 1.5-