HH-100 EmulsionableRegistered until: 2024 M04 7
Agrobest - Insektisit
9607

GENEL BİLGİLER
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Doğrudan uygulandığında arılara zehirli değildir..
- Boş ilaç ambalajları usulüne uygun imha ediniz, başka amaçla kullanmayınız.
- İnsan ve yiyeceklerden ayrı , serin ve kuru şartlarda depolayınız. 

METAM SODIUM:
Toprak fumigantıdır. 
Toprak ilaçlaması şeklinde Toprak altı zararlıları, funguslar, nematodlar ve yabancı ot tohumlarına karşı kullanılır. 
Kullanma dozu  60-125 ml/m2 dir
Her çeşit toprakta kullanılmakla beraber, özeklikle sera, saksı ve fidelik topraklarının dezenfeksiyonunda kullanılanHH 10 EMULSİONABLE (Metam sodium 500 g/L)  ilacı ekim ve dikimden önce bitki yokken uygulanır.
İlaç toprakta çok çabuk dekompoze olur ve çok etkili bir gaz oluşturur. Sebzelerde kök çürüklüğüne, solgunluk yapan mantari hastalıklara karşı etkili olduğu gibi , toprak altı zararlılarını da öldürür, yabancı ot tohumlarını yok eder.

SERA TOPRAĞININ FUMİGE EDİLMESİ:
- Sera toprağı önce sürülerek gevşetilir ve iyi bir şekilde tesviye edilir.
- Çiftlik gübresi veya yeşil gübre hangisi kullanılacak ise önceden toprağa karıştırılmalıdır.
- Toprak fumigasyondan önce tavda olmalıdır.
- Toprak parsellere ayrılır ve tesviye edilir.Eğer sera meyilli arazide ise parseller küçük tutulmalıdır.
- Parseller 10 cm yüksekliğinde su ile doldurulur ve her m2ye 60-125 ml hesbı ile HH 10EMULSİONABLE (Metam sodium 500 g/L)   karıştırılır.
- Parsel sırtları 10 litrelik sulama kapları içine 125 ml HH 10EMULSİONABLE (Metam sodium 500 g/L)   ilacı konarak sulanmalıdır.
- Bir saat sonra tekrar sulama yapılırve bütün pencereler kapatılarak sera bir hafta kapalı tutulur.
- 3-4 hafta sonra dikime geçmeden önce toprak havalandırılır ve ilacın kokusu kayboluncaya kadar beklenir.
- Fide yetiştirilen yastıklar da aynı şekilde ilaçlanmalıdır.
Diğer ilaçlarla karıştırılmasına gerek yoktur.