KalsonRegistered until: 2024 M04 7
Agrobest - Herbisit
9596

GENEL BİLGİLER
KALSON (Nicosulfuron 40 g/L) mısır tarlalarında sorun olan yıllık ve çok yıllık çimensi otlarla bazı geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan selektif bir ilaçtır.Uygulamadan hemen sonra yapraklar vasıtası ile hızla bünyeye alınır , otlarda gelişim durur yapraklar kırmızı mor renge dönüşür.15-20 gün içinde otlar sararıp kururlar.Kanyaşta rizomları etkiler ,yeni sürgün vermelerini önler.

MÜNAVEBEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
KALSON (Nicosulfuron 40 g/L) uygulanan tarlada 4 ay sonra sadece buğday , arpa, soya fasulyesi; 10 ay sonra istenen kültür bitkisi ekilebilir.
•Arılara az  zehirlidir. Balıklara zararlıdır.Su kaynaklarına bulaştırmayınız.
•İlaçlı mahlulun tamamını tarlaya püskürtünüz.
•Tıkanmış adaptörleri ağzınızla üfleyip açmayınız, fırça ile temizleyiniz.
•Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.Komşu kültür bitkilerine  direkt veya indirekt temasından sakınınız.
•Uygulama yapılan alanlarda hayvan otlatmayınız. Bitki artıklarını hayvanlara yedirmeyiniz.
•Kullanılan ekipmanları ilaçlama sonunda deterjanlı su ile yıkamadan diğer mücadele işlerinde kullanmayınız.
•Boş ilaç ambalajlarını her hangi bir gaye için kullanmayınız.Usulüne uygun olarak  imha ediniz.
•İlaç kullanım öncesi iyice çalkalanmalıdır.
•İlacın dökülmesi halinde önce toprak, saman, kıl gibi emici maddelerle ilacı emdirip sonra süpürüp toplayınız, bir kaba koyup yerleşim yerlerinden uzak boş bir alana çukur açıp gömünüz. 
 
NICOSULFURON:
Seçici sistemik bir herbisittir. Yeşil aksam ve kökler tarafından alınır, ksilem ve floemde meristematik dokulara doğru taşınır. 
ALS yada AHAS inhibitörü olarak çalışır. 
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar KALSON (Nicosulfuron 40 g/L)ayrı bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılır. Hazırlanan bu karışım aletin yarım doldurulmuş deposuna karıştırma düzeni çalışır vaziyette iken yavaş yavaş ilave edilir. Deponun geri kalan kısmı su ile tamamlanır. İyi bir ot kontrolu için , iyi bir kaplama ilaçlama yapılmasına dikkat edilmelidir. Kullanılacak su miktarı dekara 10-40 L dir.Ot yoğunluğu fazla ise kullanılacak su miktarı artırılmalıdır.İlaçlamalarda mümkünse yelpaze tipi meme (11003-11002) kullanılmalıdır. 
- İlaçlamayı günün sıcak saatlerinde yapmayınız. 
- İlaçlamadan sonra 4-5 saat yağış olmamalıdır.
- Organik fosforlu toprak insektisitleri aynı yıl içinde kullanmayınız.Mısır gelişimi etkilenir. Yapraktan uygulanan organik fosforlu ilaçlarla arada en az 7 gün olmalıdır.
Mısır 4-8 yaprak arası ilaçlamayı yapınız.
Çimensi otlar Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde (2-6 yaprak)
Kanyaş İlacı bünyeye alacak yeterli çıkışlar olduktan sonra (10-30 cm boyda)
Geniş yapraklı otlar Gelişmelerinin 2-6 yapraklı oldukları genç dönemleri
 
KALSON (Nicosulfuron 40 g/L) Bromoxynil terkipli ilaçlarla tank karışımı yapılarak kullanılabilir. Organik fosforlu ilaçlarla karışmaz.
CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Mısır0 - 0125 - 12530