MorenoRegistered until: 2023 M12 27
Agri Sciences - Insektisit
9415

ETKi SEKLi: Temas ve mide yoluyla etkili, aynı zamanda translaminar özellige sahip bir akarisittir. oriimoeklerin larva, ve erginlerini kontrol eder Ilaçlamalar zamananda yapalmal, geç kalinmamalı ve mevsim içerisinde ayni etki pekline sahip ilaçla ikiden fazla ilaçlama yaplmamaludur. uzun süre kalici etkisinden yararlanalmas olur, hem de direng oluşumu engellenmiş olur.

KULLANMA SEKLI: Uygulamaya Hazrlanması: Gerekli miktardaki ilaç az bir miktar suyla aym bir kapta önce bulamaç haline getirilir. Yarisina kadar su doldurulmuş ve karıştiricist galtsmakta olan ilaçlama tankma ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır, Hazirlanan ilaçlı mahlul devamli bekletilmeden kullanulir, ilaçlama sabah çig kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapilmalidir. Ilaçlamada her torlü alet kullanılabilir. Uygulama zaman: Fasulye: Yaprak baştna ortalama 3 adet canlt Kurmiza örümcek bulunduğunda ilaçlama yapilmalidir Çilek: Çiçek ve yeşil meyve döneminde Kurmizi örümcekler görüldüğünde erken dönem uygulamasi yapilmalidir Elma: Mays ayindan itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yaplacak saymlarda yaprak baştna ortalama 8-10 adet Kurmiz Örümcek bulunduğunda ilaçlama yapilmalıdtr. Armut 2 ve 3. dönem nimflerin görülmeye başlandığı ve sürgünlerin 15'inden fazla olduğunda ilaçlama yaptlmalidir. Bağ: Yaprak başına 5-8 adet Kurmizi örümcek bulunduğunda ilaçlama yapilmalidir. Turunçgil: On yaprakta canlı birey sayisi 4-9 adetten fazla ise ilaçlama yapılmalidar Pamuk: Yaprak başına Akdeniz Bölgesi'nde 5 adet Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 10 adet kurmuzu örümcek bulunduğunda ilaçlama yapilmalidir. Bitki Tahamniilli: Tavsiye edildiği kültür bitkilerinde, tavsiye edildigi şekilde kullanildiğinda herhangi bir fitotoksisite yapmaz.

DiRENÇ iLE iLGiLi BILGi: Moreno adli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 21A olarak sinlflandinimis bir akarisittir.. Aynt etki mekanizmasina sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamalar, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedonle, direnç gelişimini geciktirmek için Moreno'nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama saysmı aşmayiniz Uygulamanm tekrarlanmasa gerektiği durumlarda ise, farkli etki mekanizmasma sahip (Grup A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanimasina özen gösteriniz.

KARISABILIRLIK DURUMU: Kuvvetli alkali özellik gösteren ilaçlarla karşmaz Diğer ilaçlarla karşturilmak isteniyorsa bir ön karisum testi yapilmalidir. Kansma girecek ilaçlar ayrin ayri sulandurildiktan sonra karaştrulmalan tavsiye edilir

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Armut0 - 00 - 07
Bağ0 - 00 - 07
Elma ağacı0 - 00 - 07
Fasulye0 - 00 - 07
Pamuk0 - 060 - 607
Turunçgiller0 - 00 - 07
Çilek0 - 00 - 07