PacgrowRegistered until: 2022 M05 29
Agri Sciences - Insektisit
8695

KULLANMA SEKLI lyi bir netice almak için dozunun tavsiyelere uygun olarak kullanılmasr şartir. Kullanmadan önce ilaç şişesini iyice çalkalayınız. -pH si 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye ilaçlama aletini kadar suyla doldurunuz. Gerekli miktardaki ilaci üzeri dereceli ölçekle ölçüp, ayrı bir kapta bulamaç hazirlandaktan sonra ilaçlama aletinin karusturicisinu çaliştirip, ilacı ekleyiniz Başka bir kapta bir miktar suyla iyice karistarlar deposuna aktarlir. Karlstirici çalişirken ilaçlama aletinin geri kalanini su ile dol unuk Ilaçlama esnasında ilacın devamlı karisturilması veya karisturicisin çaliştirilmasi gereklidir. llaç mide ve temas etkili olduğundan bitkinin tüm yüzeyleri kaplanmalı

ilacin Özellikleri:
-Bir fermantasyon ürünü olup pek çok haşereye karşa etkili geniş spektrumlu bir ilaçtır -Toprak kökenli aktinomiset bakteri Saccharopolyspora spinosa' dan doğal yollarla (formantasyon-mayalama yolu ile) elde edilmiştir. -Mide ve temas yolu ile haşerelerin sinir sisteminc ctki eder, llaç haşerenin beslenmesini hemen durdurur. Buna bağlı olarak haşere en geç 3 gün içinde ölür. -Sıcakkanlılara karşı çok düşük zehirliliğe sahip olmasi en önemli özelliklerinden biridir. -Doğal yollarla elde edildiği için ve düşük dozlarda kullanıldığı için doğayi kirletmez. -Entegre mücadele programlarina uygundur.(01.10.2000 tarih ve 003230 sayili T.C Tanm ve Köyişleri Bakanli yazisi) Kültür bitkilerine karşı son derece emniyetlidir ve bugüne kadar gerçekleşmiş denemelerin hiçbirinde fitotoksisite belirtisine rastlanmamıştır. -Suyla hemen karıştiğindan her türlü aletle kullanılabilir.

DIRENÇ ILE ILGILI BILGI Pacgrow adli bitki koruma ürünü, ctki mekanizmasına göre Grup 5 olarak snuflandurulmuş bir insektisittir. Aymi etki mekanizmasina sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamalari, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Pacgrow'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama saysini aşmayiniz. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farkli etki mekanizmasına sahip (Grup 5 harici) bitki koruma ürünlerinin ku masina özen gösteriniz.

KARIŞABILIRLIK DURUMU:
-Kakürt ve kuvvetli alkali karakterdeki ilaçlar ile karaşmaz. -Diğer ilaçlarla kanşturmadan ance, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön kansim denemesi yapmasi önerilir Yaprak gal sinckleri kontrolünde kullanilacaksa yazlık yağ ile karisturilir. -Entegre mücadele programına uygun olduğundan, faydali böceklere zehirli bir preparat ile karusturilirsa bu özelliğini kaybedebilir.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Antep fıstığı0 - 00 - 014
Bağ0 - 00 - 07
Biber0 - 020 - 203
Domates0 - 00 - 03
Pamuk0 - 012.5 - 2528
Patates0 - 010 - 103
Salatalık0 - 00 - 03