Turkey

Yeşil kurt

Helicoverpa armigera (Heliothis viriplace)

Yeşil kurt (Helicoverpa armigera), Noctuidae familyasından domates, biber ve patlıcan gibi sebzelere zarar veren bir böcek türü.14-16 mm boyda, 30-35 mm kanat açıklığındadır. Ön kanatları soluk sarı veya yeşilimsi sarı renkte olup üzerinde, dış kenara paralel uzanan koyu renkli birer bant vardır. Larvası 35-40 mm boyda, yeşil renkte, üzeri boyuna çizgilidir. Kışı toprakta pupa halinde geçirir, yılda 3-4 döl verir.Özellikle domateslerde zararı fazladır. Meyvelerde çürüklüğe neden olur.

TANIMI VE YAŞAYIŞI: H.armigera'nın erginleri 35-40 kanat açıklığına sahip kelebeklerdir. Genel görünüşleri bejimsi - kahverengidir. Üst kanatları bejimsi veya yeşilimsi kahverenginde olup üzerinde daha koyu kahverengi lekeler vardır. Alt kanatlar açık bej renginde olup, kanat uçlarına doğru geniş, siyah bir bant bulunmaktadır. H.viriplaca 'nın erginleri ön ve arka kanatları üzerindeki şekillerle diğerinden ayırt edilir. Ön kanatlar açık kahverenginde olup, üzerinde önden arkaya doğru uzanan kavisli iki koyu bant vardır. Arka kanadın dış kısmında koyu bir bant ve bantın ortasında açık renkli bir leke yine kanadın ortasına doğru koyu kahverenginde bir leke bulunur.Yumurtaları 0.45 - 0.65 mm çapında, krem renginde ve üstten basık küre şeklindedir.Üzerinde uzunlamasına ışınsal çıkıntılar vardır. Yumurtadan yeni çıkan larvaları 1.5-2 mm uzunlukta, kirli beyaz renkte ve üzeri kıllıdır. Bu kıllar, baş ve prothorax siyah renktedir.

Olgun larvanın boyu 40-45 mm'dir. Sırt kısmında yeşil, kahverengi ve sarı renkte bantlar yanlarda da sarı birer bant bulunmaktadır. Pupalar 20-23 mm boyunda olup rengi önce yeşil sonra kızıl kahverengine dönmektedir. Yeşil kurt kışı toprakta pupa olarak, 3-8 cm derinlikte geçirmektedir. İlkbaharda nisan sonu mayıs başından itibaren ilk kelebekler görülmeye başlar. Kelebekler genellikle akşam üzeri uçuşurlar. Dişiler yumurtalarını konukçu bitkilerin yaprak, meyve ve taze sürgünleri üzerine tek tek bırakırlar. Bir dişi 700 - 1500 kadar yumurta bırakabilmektedir.Yumurtaların kuluçka süresi 2-10 gündür. Larvalar gelişmelerini sıcaklığa bağlı olarak 11-31 günde tamamlayarak toprakta 3-8 cm derinlikte hazırladıkları toprak odacıklar içinde pupa olurlar. Pupa süresi 20 gündür. H.armigera yılda 3-5, H.viriplaca ise yılda l döl verir

ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI: Yeşil kurtta zararı larvalar yapar. 1. ve 2. dönemde yapraklarla beslenen larvalar daha sonra domates, biber, patlıcan bamya, nohut ve mercimek gibi sebzelerin meyvelerini delerek içine girer ve orada beslenir. Bir meyveden diğerine geçmek suretiyle de birçok meyvenin zarar görüp çürümesine neden olurlar. Nohut yeşil kurdu ise nohut ve mercimeklerin yaprakçık, çiçek, filiz, kapsül ve tohumlarında beslenerek zarara neden olur.H.viriplaca, Güneydoğu Anadolu, Ege, Akdeniz ve Orta Anadolu bölgesinin önemli bir mercimek ve nohut zararlısıdır.

KONUKÇULARI; Yeşil kurt polifag bir zararlıdır. Ülkemizde bulunan iki türden H.armigera genellikle sebzelerden domates, biber, patlıcan, bamya olmak üzere ayrıca baklagiller, süs bitkileri,pamuk, mısır ve tütünde zararlı olmaktadır.H.viriplaca ise başta nohut ve mercimek olmak üzere, yonca, keten, meyan kökü gibi birçok kültür bitkisinde ve yabancı otlarda beslenmektedir.

DOĞAL DÜŞMANLARI: Ege bölgesi'nde Yeşil kurdun larva parazitoidi olan, Braconidae familyasından Habrobracon hebetor Say tesbit edilmiştir. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde de predatör böceklerden Crysopa spp., Orius spp., Geocaris sp., Coccinella sp., saptanmıştır. Öte yandan Nohut yeşil kurdu'nun Ege ye Akdeniz bölgelerinde önemli bir doğal düşmanı bulunmamış, sadece Güney Doğu Anadolu Bölgesinde Hyposoter didy-mator Thbg. (Hym.: Ichneumonidae), Habrobracon bievicornis (Wesmael) (Hym.: Braconidae) ve Hockeria urfaensis sp. (Hym.: Chalcidoidae) parazitoidleri saptanmıştır.

MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler
Tarlada ve çevresinde yabancı ot temizliği, çürük domateslerin tarlada bırakılmayıp imha edilmesi, enfeksiyonun azalmasına yardımcı olur. Ayrıca bir yıl önce mercimek ekilen tarlalarda yaz aylarında derin sürüm yapılması suretiyle topraktaki pupaların ölmesi sağlanır.

Biyolojik Mücadele 
Yeşil kurt larva parazitoidlerinden olan Bacillus thuringiensis isimli bakteri ile hazırlanmış preparatlarla mücadele olanakları araştırılmıştır. Bu bakteriyi ihtiva eden preparatlar yalnız başına, Yeşil kurt popülasyonunu kontrol altına almadıklarından Carbaryl terkipli ilaçlara karıştırılarak kullanılmış ve iyi sonuç alınmıştır. Bu preparatlar Carbaryl terkipli preparatlarda ( Dekara, 200 g B. thuringiensis + 225 g Carbaryl 50 W) karıştırıldığında etki % 89 civarında olmuştur. Bu karışım doğada başarı ile kullanılabilir.

Kimyasal Mücadele
İlaçlama Zamanının Tespiti
Yeşil kurt mücadelesinde esas, koruyucu mücadele yapmaktır. Larvalar meyveye giriş yapmadan önce ilaçlamayı başlatmak gerekir. Bunun için domates, biber, bamya ve nohutta Ege Bölgesinde 15 mayıstan itibaren tarlaya köşegenler doğrultusunda girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuşsa derhal mücadeleye geçilir. Ege Bölgesinde ağustos'tan itibaren ekilen 2. domateslerde daha fazla zararlı olmaktadır. Nohut ve mercimekte mücadele zamanının belirlemek için bölgelerin ekolojik özellikleri dikkate alınarak nisanın 2, yarısından itibaren kontrollere başlanmalıdır. Kontrollerde ( 50x50 cm= l/4m2)'lik çember kullanılır. Atılacak çember sayısı tarlanın büyüklüğüne bağlı olarak aşağıdaki ölçülere göre saptanır.Tarla büyüklüğü (da)Çember adedi1-101210- 50165020 îlk tarla kontrollerinde tarla Yeşil kurt ile bulaşık ise kelebekleri uçuşur durumda veya bitkiler arasına gözlenmiş olarak 25-30 üst yaprakçık göz veya lup'la kontrol edilerek yumurtlama başlangıcı ve yoğunluğu saptanır. Yumurtanın açılması süresine göre larva kontrolüne geçilir. Larva döneminde yoğunluk tespiti için çember atılır. Atılan çember içindeki bitkiler silkelenerek yere düşen larvalar sayılır, kaydedilir. Sayım sonucunda m^'de ortalama 5 larva saptandığında mücadeleye geçilir. İlaçlamadan 10 gün sonra tarlalar tekrar kontrol edilir, ilaçlamayı gerektirecek yoğunluk varsa ilaçlama tekrarlanır.

pesticides
Abrogate 5 EC
intensity: ★★★
Acme 150 SC
intensity: ★★★
Aekido 5 EC
intensity: ★★★
Agree 50 WG
intensity: ★★★
Agro-Cypethrin 20 EC
intensity: ★★★
Agro-Cypethrin 25 EC
intensity: ★★★
Agro Cypethrin Super EC
intensity: ★★★
Agro-Malathion 60 EC
intensity: ★★★
Agrofarm Malathion 65 EM
intensity: ★★★
Ajantha 440 EC
intensity: ★★★
Akethrin 25 EC
intensity: ★★★
Alban 4 EC
intensity: ★★★
Alfatoks 100 EC
intensity: ★★★
Alpac 100 EC
intensity: ★★★
Alphasave
intensity: ★★★
Altacor 35 WG
intensity: ★★★
Alvaro
intensity: ★★★
Alverde
intensity: ★★★
Ancora 5 EC
intensity: ★★★
Apolet
intensity: ★★★
Aralix 480 SC
intensity: ★★★
Arion
intensity: ★★★
Arrezo
intensity: ★★★
Arrivo 25 EC
intensity: ★★★
Artban 48 EC
intensity: ★★★
Aspire
intensity: ★★★
Athletic 25 EC
intensity: ★★★
Autoban 4 EC
intensity: ★★★
Avanti
intensity: ★★★
Avaunt 150 EC
intensity: ★★★
Awacant
intensity: ★★★
Baron
intensity: ★★★
Battalion 100 EC
intensity: ★★★
Bekchi 5 SG
intensity: ★★★
Best Alfa 100 EC
intensity: ★★★
Best Siper 20 EC
intensity: ★★★
Best Siper 25 EC
intensity: ★★★
Bestgol 20 EC
intensity: ★★★
Bifenstar 100 EC
intensity: ★★★
Buffalo 80 DF
intensity: ★★★
Buick 100 EC
intensity: ★★★
Bypass 240 SC
intensity: ★★★
Cameo
intensity: ★★★
Canmethrin 20 EC
intensity: ★★★
Canmetrin 25 EC
intensity: ★★★
Cansa Alfamethrin 100 EC
intensity: ★★★
Cansalpha 20 EC
intensity: ★★★
Cansasevin %85 WP
intensity: ★★★
Cantomil 90 SP
intensity: ★★★
Capito
intensity: ★★★
Cardosso 250 EC
intensity: ★★★
Caspar 4
intensity: ★★★
Catamaran 4 EC
intensity: ★★★
Cerban 4
intensity: ★★★
Chan 80 DF
intensity: ★★★
Chlorfet 48 EC
intensity: ★★★
Çiem-Malathion 20 EC
intensity: ★★★
Coragen 20 SC
intensity: ★★★
Coupon 20 SL
intensity: ★★★
Coupon 90 SP
intensity: ★★★
Cricket 100 EC
intensity: ★★★
Crompton
intensity: ★★★
Cyber 20 EC
intensity: ★★★
Cyperkiller 250 EC
intensity: ★★★
Cypermen 25 EC
intensity: ★★★
Cypra Plus
intensity: ★★★
Cythrin 20 EC
intensity: ★★★
Dacron WP
intensity: ★★★
Dalton 5 SG
intensity: ★★★
Dante 25 EC
intensity: ★★★
Daystar 100 EC
intensity: ★★★
Decan 2.5 EC
intensity: ★★★
Decis 2.5 EC
intensity: ★★★
Declare 25 EC
intensity: ★★★
Dedel EC 2.5
intensity: ★★★
Dekagard 25 EC
intensity: ★★★
Delete 2.5 EC
intensity: ★★★
Delfin WG
intensity: ★★★
Deltadoğ 25 EC
intensity: ★★★
Deltaplan
intensity: ★★★
Deltasen 2,5 EC
intensity: ★★★
Deltharin 2.5 EC
intensity: ★★★
Demond EC 2,5
intensity: ★★★
Depar 2,5 EC
intensity: ★★★
Deprive EC 2.5
intensity: ★★★
Derivate
intensity: ★★★
Dexedrine
intensity: ★★★
Diagonis 2.5 EC
intensity: ★★★
Doroid 50 EC
intensity: ★★★
Dorpan 4 EC
intensity: ★★★
Doxin 100 EC
intensity: ★★★
Dursban 4
intensity: ★★★
Efdal Alfatrin 100 EC
intensity: ★★★
Efdal Cefrin 50 EC
intensity: ★★★
Efdal Delmetrin 25 EC
intensity: ★★★
Efdal Emaben 5 SG
intensity: ★★★
Efdal Indox SC
intensity: ★★★
Efdal Kimetrin 20 EC
intensity: ★★★
Efdal Kimetrin 25 EC
intensity: ★★★
Efdal Lamtorin 5 EC
intensity: ★★★
Efdal Malation 20 EC
intensity: ★★★
Efdal Malation 60 EM
intensity: ★★★
Efdal Pirinos 4
intensity: ★★★
Effector
intensity: ★★★
Ekomyl 90 SP
intensity: ★★★
El - Nath
intensity: ★★★
Elmire 100 EC
intensity: ★★★
Emarebeno 05 WG
intensity: ★★★
Empusa
intensity: ★★★
Excalance
intensity: ★★★
Fastac 100 EC
intensity: ★★★
Fastkill 100 EC
intensity: ★★★
Fermalathion 20 EC
intensity: ★★★
Fermalathion 65 EC
intensity: ★★★
Fiesta
intensity: ★★★
Flenter
intensity: ★★★
Flight 440 EC
intensity: ★★★
Forgard 5 SG
intensity: ★★★
Fuji 10 EW
intensity: ★★★
Fullar
intensity: ★★★
Fury 10 EW
intensity: ★★★
Gold malathion 20 EC
intensity: ★★★
Gold Malathion 25 WP
intensity: ★★★
Gold Malathion 65 EC
intensity: ★★★
Golddown 20 EC
intensity: ★★★
Gremlin
intensity: ★★★
Hektaş Aron
intensity: ★★★
Hekthion 65 EM
intensity: ★★★
Hekthroid EC 050
intensity: ★★★
Homeros 20 EC
intensity: ★★★
Hypnose 05 SG
intensity: ★★★
Imperator 25 EC
intensity: ★★★
İntegral 5 EC
intensity: ★★★
İzo-Malathion 20 EC
intensity: ★★★
Jetsis 2.5 EC
intensity: ★★★
Jockey 05 SG
intensity: ★★★
Jokker 4
intensity: ★★★
Judo 5 EC
intensity: ★★★
Karate Zeon
intensity: ★★★
Kavancha 5 EC
intensity: ★★★
Kimsan Malathion 65 EC
intensity: ★★★
Korban 4
intensity: ★★★
Kortac 100 EC
intensity: ★★★
Korthroid EC 050
intensity: ★★★
Kortomil 200 SL
intensity: ★★★
Kortomil 90 SP
intensity: ★★★
Korualpha 200 EC
intensity: ★★★
Kral 250 EC
intensity: ★★★
Kuik 90 SP
intensity: ★★★
Kung-Fu 5 EC
intensity: ★★★
Lambd-İl T 5 EC
intensity: ★★★
Lamdex 50 CS
intensity: ★★★
Lance 25 EC
intensity: ★★★
Lanten 20 SL
intensity: ★★★
Lanten SP 90
intensity: ★★★
Lantox 20 SL
intensity: ★★★
Lantox SP 90
intensity: ★★★
Lena Twister 5 EC
intensity: ★★★
Lenaban 4 EC
intensity: ★★★
Litcho
intensity: ★★★
Lombardo 5 EC
intensity: ★★★
Lorder
intensity: ★★★
Maestro 5 EC
intensity: ★★★
Majeste 20 EC
intensity: ★★★
Mak-Malathion 20 EM
intensity: ★★★
Malathion WP
intensity: ★★★
Malation 20% EM
intensity: ★★★
Massban 4 EC
intensity: ★★★
Massmethrin
intensity: ★★★
Matador 200 EC
intensity: ★★★
Matador 250 EC
intensity: ★★★
Megaban 4
intensity: ★★★
Mensban 4
intensity: ★★★
Menuet
intensity: ★★★
Methomex 90 SP
intensity: ★★★
Napoleon 4
intensity: ★★★
Newport 50 EC
intensity: ★★★
Ningbo 20 EC
intensity: ★★★
Ningbo 25 EC
intensity: ★★★
Nivathion 60 EC
intensity: ★★★
Pacgrow
intensity: ★★★
Pancart 5 SG
intensity: ★★★
Parthroid EC
intensity: ★★★
Paytanc 100 EC
intensity: ★★★
Pestban 4 E
intensity: ★★★
Petra 5 EC
intensity: ★★★
Piler-Ern
intensity: ★★★
Plagold 20 EC
intensity: ★★★
Portano
intensity: ★★★
Predator 2,5 EC
intensity: ★★★
Priban 4
intensity: ★★★
Prima 20 EC
intensity: ★★★
Proclaim 05 SG
intensity: ★★★
Prodigy 240 SC
intensity: ★★★
Pyrecin 2,5 EC
intensity: ★★★
Pyrisor 48 % EC
intensity: ★★★
Rage 440 EC
intensity: ★★★
Rainy 5 SG
intensity: ★★★
Raneb 5 SG
intensity: ★★★
Red Sunny
intensity: ★★★
Revolver
intensity: ★★★
Rihen
intensity: ★★★
Rimon Supra 10 SC
intensity: ★★★
Ritmig 10 EC
intensity: ★★★
S.Malathion 25 WP
intensity: ★★★
Samand
intensity: ★★★
Samuray 5 EC
intensity: ★★★
Sanomyl 20 SL
intensity: ★★★
Sanomyl 90 SP
intensity: ★★★
Sapho
intensity: ★★★
Sarban 4 E
intensity: ★★★
Satir
intensity: ★★★
Serthroid EC 050
intensity: ★★★
Servant 150 SC
intensity: ★★★
Shaolin 100 EC
intensity: ★★★
Sim Siper
intensity: ★★★
Siperkor 20
intensity: ★★★
Siperkor 25 EC
intensity: ★★★
Steward
intensity: ★★★
Sumosa 5 EC
intensity: ★★★
Sunalpha 20 EC
intensity: ★★★
Sungold 20 EC
intensity: ★★★
Süper Hektamethrin 100 EC
intensity: ★★★
Süper Takimethrin 100 EC
intensity: ★★★
Supervin SP 90
intensity: ★★★
Support
intensity: ★★★
Surrender 5 SG
intensity: ★★★
Sutra 50 CS
intensity: ★★★
Taby 80 DF
intensity: ★★★
Tafvin 85 WP
intensity: ★★★
Takeoff 100 EC
intensity: ★★★
Takumi
intensity: ★★★
Tavanna 100 EC
intensity: ★★★
Tecchlor 5 EC
intensity: ★★★
Tekvando 5 EC
intensity: ★★★
Tekvando Capsül
intensity: ★★★
Tolyo 100 EC
intensity: ★★★
Topraxban 4 EC
intensity: ★★★
Topraxdel 2.5 EC
intensity: ★★★
Topraximetrin 250 EC
intensity: ★★★
Topraxju-Do 5 EC
intensity: ★★★
Tornado 5 EC
intensity: ★★★
Tro-Fer 5 EC
intensity: ★★★
Tunchii 150 SC
intensity: ★★★
Venison 150 SC
intensity: ★★★
Vertonex
intensity: ★★★
Viaduct
intensity: ★★★
Vision 48 EC
intensity: ★★★
Voliam Targo 063 SC
intensity: ★★★
Weronica 20 SL
intensity: ★★★
Winsor
intensity: ★★★
Zalim 063 SC
intensity: ★★★
Zigzaver 150 SC
intensity: ★★★
Lannate 90
intensity: ★
Pilar
intensity: ★
Ampligo 150 ZC
intensity: g_not_available_label
Cyren 4 EC
intensity: g_not_available_label
Danaprid
intensity: g_not_available_label
Ninja 5 EC
intensity: g_not_available_label
Polytrin 250 EC
intensity: g_not_available_label
Vantex 60 CS
intensity: g_not_available_label