Pentran 600 FLKayıt süresi doldu
Agropharm - Insektisit
PENTRAN 600 FL, Meyve ve Pamukta Kırmızı Örümcek mücadelesinde kullanılan kontakt etkili bir akarisittir.
Meyvede mücadeleye, yaprak başına ortalama 3-5 adet Kırmızı Örümcek görüldüğünde ilaçlamalara başlanır.
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktardaki ilaç ayrı bir kapta az miktar su bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. Dekara kullanılacak su miktarının hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır..Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir. Etkin bir ilaçlama için iyi bir kaplama ilaçlama şarttır. Çiğ ve kırağı mevcudiyetinde ilaçlama yapılmamalı ve bitkilerin kuruması beklenmelidir.
 
Karışabilirlik Durumu
Bordo Bulamacı ve Captan tertipli ilaçlarla karıştırılmaz. Methomyl ihtiva eden ilaçlar ile karıştırıldığı takdirde pamukta fitotoksisite yapabilir. Diğer ilaçlarla karıştırılmasında mahzur yoksa da, her ihtimale karşı bir ön deneme yapmakta yarar vardır.
 
Antidotu
ATROPİN ve TOXOGONİN’dir. Atropin sülfat zehirlenmenin şiddetine göre 2-3 mg’dan başlayarak, 100 mg’a kadar verilebilir. Belirti ve şiddetine göre doktor tedavisi uygulanır.
CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Pamuk0 - 00 - 030