Perspecta 240Registered until: 2025 M04 13
Agrobest - Insektisit
10206

GENEL BİLGİLER
Bağ yaprağı hasadının yapıldığı dönemde uygulanmaz.
Perspecta 240®  kırmızı örümceklerin kontrolunda kullanılan seçici bir akarisittir.
Perspecta 240®  karanfil, domates, hıyar, çilek, biber, patlıcan ve bağ’da kırmızı örümceklerin tüm haraketli dönemlerine karşı etki ederek ani etkili ve uzun süreli kalıcı bir etki sağlar.
Kırmızı örümceklerin sinir sistemini bozarak hiperaktiviteye (sürekli hızlı hareketlilik) neden olur. İlaç ile temas eden kırmızı örümceklerin beslenmesi 3 saat içerisinde durur. Ölümler 3-4'üncü günde görülmeye başlanır.Perspecta 240®  yaprak üzerinde uzun süreli kalıcı etkiye sahip kontakt etkili bir akarisittir. Bombus arılarına herhangi bir yan etkisi yoktur. Faydalı böceklere ve kırmızı örümceklerin doğal düşmanlarına karşı emniyetli olması sayesinde entegre mücadele programlarında (IPM) güvenle kullanılabilir
İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce su ile belirli bir alan düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.
İlaçlamadan başarılı bir sonuç alınabilmesi için tüm bitkilerin bütün organlarını ve yapraklarının her iki yüzünü de kaplayacak şekilde uygulama yapılması şarttır. Atomizör yaprakları alabora edip tek yüzünü ilaçladığından, sırt pülverizatörü veya yaprak altı memeleri de bulunan ilaçlama aletleri tercih edilmelidir.
İlaçlama rüzgarsız bir havada sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşamüzeri yapılmalıdır. Sulu formülasyon olan ilaç suyla hemen karıştığından her türlü aletle kullanılabilir. İyi bir netice almak içim dozunun tavsiyelere uygun olarak kullanılamsı şarttır. İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak, depo doluncaya kadar su ilave edilir. Hazırlanan mahlul aynı gün içinde kullanılamalıdır.

Karanfil: ilaç bitkilere çiçekenmeden önce veya çiçek kesiminden sonra uygulanamlıdır. Bir yaprakta ortalama 10 adet kırmızı örümcek bulunduğunda ilaçlama yapılır. Tek uygulama yeterlidir.

Domates, hıyar, patlıcan, biber: Sebzelerde ilk sayım için çiçeklenme döneminde araziye parsellerin köşegenlerinden çapraz olarak girilir. 3-5 adımda bir bitkinin dip ve orta yapraklarında kırmızı örümcek nimf ve ergin sayımı bir büyüteç ile sayılıp kayıt edilir. Dekar başına incelenmesi gerekli yaprak sayısı, ufak yapraklı bitkilerde 20, iri yapraklı bitkilerde 10 adettir. Bir yaprağa düşen canlı kırmızı örümcek sayısı sayılan yaprak adedine bölünerek hesaplanır.
Hıyar, Patlıcan gibi büyük yapraklılarda yaprak başına ortalama 5 adet canlı birey görüldüğünde, Domates, Biber gibi küçük yapraklılarda 3 adet canlı birey görüldüğünde ilaçlama yapılır.

Çilek; Bitkilerin alt ve orta bölümlerinden alınan en az 50 yaprakta yaprakçık başına hareketli dönemde ortlama 15 ve üzerinde kırmızı örümcek bulunması durumunda ilaçalma yapılır.

Bağ; Bağ alanlarındaki iki noktalı kırmızı örümceklere karşı mücadelede zararlının yayılış gösterdiği alanlar gözlem altında tutulmalı, populasyon yoğunluğu yaprak başına ortalama 8 hareketli bireyi geçtiğnde bir ilaçlama yapılmalıdır. Zararlı popülasyon yoğunluğu eşiğin üzerinde devam ettiği taktirde son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süre dikkate alınarak, ilacın etki süresi bittiğnde veya hasattan sonra ikinci bir ilaçlama yapılmalıdır.
Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.
Bordo bulamacı, kükürt ve yazlık yağ ile karışmaz.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Bağ0 - 00 - 014
Biber0 - 00 - 01
Domates0 - 00 - 01
Patlıcan0 - 00 - 01
Salatalık0 - 00 - 01
Çilek0 - 00 - 01