Pil-ZugoRegistered until: 2026 M05 27
Pileryum Tarım - Insektisit
10658

ETKİ ŞEKLİ :
Temas ve mide yoluyla etkilidir, ayn› zamanda translaminar özelli¤e sahip bir akarisittir.
Kırmızı örümceklerin hücrelerindeki mitokondri solunumu ve elektron transferini bloke edip, nimf ve erginlerini kontrol eder.

ÖZELLİKLERİ :
• Uzun süreli koruyucu etkiye sahiptir.
• Mide ve temas yoluyla etkilidir. Translaminar (uygulandığında yaprak içine nüfuz ederek yaprağın alt yüzeyindeki kırmızı örümcekleri kontrol eder) etkiye sahiptir.
• Kırmızı örümceklerin, nimf ve erginlerine etkilidir.
• Faydalı böceklere, arılara ve çevreye karşı zararsızdır.
• Yağmurla yıkanmaz.                                          
• IPM (Entegre Mücadele)'ye uygundur. 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur ve sonra hesaplanan miktar ilaç başka bir kapta suyla çoğaltılıp iyice karıştırılarak aletin deposuna yavaş yavaş dökülür ve gerekli miktar su aletin deposuna ilave edilir.

KULLANMA ŞEKLİ :
Domates,Biber ve Fasulye : Yaprak başına ortalama 3-5 adet canlıkırmızı örümcek bulunduğunda ilaçlama yapılmalıdır.

Çilek : Çiçek ve yeşil meyve döneminde kırmızı örümcekler görüldüğünde erken dönem uygulaması yapılmalıdır.

Elma : Yaprak başına  8-10  adet  kırmızı örümcek bulunduğunda ilaçlama yapılmalıdır.

Armut : 2. ve 3. dönem nimflerin görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15’inden fazla bulaşma olduğunda ilaçlama yapılmalıdır.

Bağ : Yaprak başına 5-8  adet  kırmızı örümcek bulunduğunda ilaçlama yapılmalıdır.

Turunçgil : 10 yaprakta canlı birey sayısı 4-9 adetten fazla ise ilaçlama yapılmalıdır.

Pamuk : Yaprak başına Akdeniz bölgesinde 5 adet,Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 10 adet kırmızı örümcek bulunduğunda ilaçlama yapılmalıdır. 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Kuvvetli alkali özellik gösteren ilaçlarla karışmaz . Diğer ilaçlarla karıştırılmak isteniyorsa bir ön karışım testi yapılmalıdır.

ÇEVREYE ETKİSİ :
Bal arılarına, Bumble arıları ve faydalı böceklere zehirli değildir.
Balıklara ve suda yaşayan canlılara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız. 

ANTİDOTU  :
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Armut0 - 00 - 07
Bağ0 - 00 - 07
Biber0 - 00 - 03
Domates0 - 075 - 753
Elma ağacı0 - 00 - 07
Fasulye0 - 00 - 07
Turunçgiller0 - 00 - 07
Çilek0 - 060 - 607