Plenum 50WGRegistered until: 2021 M05 7
SYNGENTA - Insektisit
3939

Etki Şekli
Plenum 50 WG yeni bir etki mekanizmasına sahip olup yaprak bitleri ve beyaz sineği kontak ve sistemik olarak  kontrol eder. İlacın etkili maddesi “pymetrozine” zararlılar tarafından alındığında, beslenmeleri hemen durur ve 2-4 gün içinde ölür. Plenum 50 WG, beyaz sineklerin hem  larvaları, hem de erginleri üzerinde etkilidir. 
Plenum 50 WG, yaprak bitleri ve beyaz sinek zararlılarının hassas ve dayanıklı türlerine yüksek derecede etkilidir. Bu ilaç faydalılara zarar vermez.

Kullanımla İlgili Tavsiyeler
İlaçlamalara yaprak başına; patlıcanda 4-5 beyaz sinek larvası, karpuz ve domateste en az 20, pamukta en az 25 yaprak biti nimf veya ergini görüldüğünde başlanır. Şeftalide ise 50 ağaçta en az 7 bulaşık dal görüldüğünde başlanmalıdır. Gerektiğinde ilaçlama tekrarlanır. Yeşil aksam ilaçlı su ile iyi bir şekilde kaplanmalı, ancak ilaçlı su bitkiden yıkanarak uzaklaşmasına müsaade edilmemelidir. Günün sıcak saatlerinde, yeşil aksamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır. 

Diğer İlaçlarla Karışma Durumu
Plenum 50 WG, nötr reaksiyonlu birçok insektisit ve fungisit ile karışım halinde kullanılabilir. Tereddüt halinde üreticiye ön karışım yapması tavsiye edilir.

Ilacın Hazırlanması
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştırılır. Sonra bu ön karışım, yarı yarıya suyla dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır. Ilaçlı mahlül her zaman çok iyi karıştırılmalı ve bir kaç saat içinde kullanılmalıdır. Gerektiğinden daha fazla ilaçlı mahlül hazırlanmamalıdır.
Patlıcan (sera)-Beyaz sinek: : Ilaçlamalara yaprak başına 4-5 Beyaz sinek larvası görüldüğünde başlanır. Karpuz ve Domates (tarla)-Yaprak biti : Ilaçlamalara en az 2 nimf veya ergini görüldüğünde başlanır. Pamuk-Yaprak biti : Ilaçlama, en az 25 yaprak biti nimf veya ergini gözlendiğinde yapılmalıdır. Şeftali-Yaprak biti : İlaçlamaya, 50 ağaçta en az 7 bulaşık dal görüldüğünde başlanmalıdır. Turunçgiller-Yaprak biti: Ilaçlama, Mart ve Nisan aylarında ağır bulaşma olduğu durumlarda (bir ağaçta ortalama 15 'den yukarı sürgün bulaşıksa) yapılmalıdır. Turunçgil fidanlarında zararlı görüldüğünde ilaçlamaya geçilmelidir. Faydalı parazit ve predatörlerin zararlıyı kontrol ettiği durumlarda ilaçlama yapılmamalıdır.Yeşil aksam, ilaçlı mahlül ile iyi bir şekilde kaplanmalı,ancak ilaçlı mahlülün bitkiden yıkanarak uzaklaşmasına müsade edilmemelidir. Tavsiye dozu aşılmamalı,ilaçlı mahlülün hedef dışındaki bitkilere sürüklenmemesine dikkat edilmelidir. Günün sıcak saatlerinde, yeşil aksamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır. Domates (sera-damla sulama) — Beyaz sinek: 5 crn2 lik yaprak alanında 6-7 adet beyaz sinek larvası tespit edildiğinde, ilaç damla sulama sistemiyle bitkilerin kök bölgesine verilir . Ilaçlama öncesi sade sulama ile bitkilerin kök bölgesinin ıslanması sağlanmalıdır. Bir dekar alanın sulanması için gerekli su miktarı tespit edildikten sonra gerekli ilaç miktarı ilaçlama tankına konur ve damla sulama sistemi ile ilaçlama yapılır. İlaçlama bittikten sonra da borularda kalan ilacın temizlenmesi için makul bir süre su verilmelidir. Damla sulama sisteminde kalibrasyon için damlama borularına su verilir, baştan ve sondan 3 memenin akış debisi ölçülür. Sapma % 10'u geçmemelidir.

Bitki Tahammülü
Tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği kültür bitkisinde kullanıldığında iyi tolere edilir. Şüphe halinde (hassas veya yeni çeşitlerde) önce bitki toleransı kontrol edilmelidir. Entegre Mücadele ve Anti-Resistans Strateji Sezon başında tespit edilen bir Ilaçlama Planına göre uygulanır. Mahalli ekonomik zararlı eşiklerine dikkat edilmelidir. Değişik etki mekanizmalı ilaçlarla değişim halinde kullanılmalıdır. Plenum 50 VVG faydalı haşerelere yaşam şansı verdiğinden,bunlar da zararlının kontrolüne katkıda bulunur. 

PATLICAN (SERA)
Zararlı adı: 
Beyaz sinek (Bemisia tabaci )
Kullanma dozu Ve dönemi: 60 g/100 l su larva,ergin
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre: 5 gun

KARPUZ
Zararlı adı: 
Yaprak biti (Aphis gossypii)
Kullanma dozu Ve dönemi: 25 g/da nimf,ergin
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre:  7 gün 

PAMUK
Zararlı adı: 
Yaprak biti (Aphis gossypii)
Kullanma dozu Ve dönemi: 30 g/da nimf,ergin
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre:  35 gün

DOMATES (TARLA)
Zararlı adı: 
Yaprak biti (Myzus persicae)
Kullanma dozu Ve dönemi: 30 g/da nimf,ergin
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre: 5 gun

ŞEFTALI 
Zararlı adı: 
Yaprak biti (Myzus persicae)
Kullanma dozu Ve dönemi: 20 g/100 l su nimf,ergin
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre: 21 gun

TURUNÇGILLER
Zararlı adı:
 Yaprak biti (Aphis gossypii ) 
Kullanma dozu Ve dönemi: 15 g/100 l su nimf,ergin
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre: 14 gun

DOMATES (SERA)
Zararlı adı: 
Beyaz sinek (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)
Kullanma dozu Ve dönemi:  100 g/da Larva-ergin 
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre: Damla sulama ile 5 gün

 

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Domates0 - 030 - 1005
Karpuz0 - 025 - 257
Pamuk0 - 030 - 3035
Patlıcan0 - 00 - 05
Turunçgiller0 - 00 - 021
Şeftali0 - 00 - 014