Beyaz sinek
Bemisia tabaci (Bemisia argentifolii)

BEYAZ SİNEK TANIMI VE YAŞAYIŞI:
• Erginleri 1 mm boyunda beyaz renktedir.
• Larvaları 0.3-0.7 mm boyundadır.
• Erginler bitkinin büyüme noktalarında ve taze yapraklarda larvalar yaprağın alt yüzünde bulunurlar.
• Yumurtadan çıkan larva çok hareketlidir.
• Kısa bir süre sonra hareketsiz bir devreye girer ve ergin oluncaya kadar hareketsiz dönemi devam eder.
• Seralarda mevsim boyunca görülebilirler.
• Yılda 9-15 döl verirler.

BEYAZ SİNEK ZARAR ŞEKLİ:
• Larva ve erginler bitki özsuyunu emerek beslenirler.
• Emgi sonucu yaprakta sararma meydana gelir.
• Zararlı beslenme sırasında tatlı bir madde salgıladığından yapraklar üzerinde siyah bir tabaka oluşur ve bu kısımlar özümleme yapamaz.
• Bu nedenle bitki zayıflar verim ve kalite düşer.
• Bitkilerdeki azot miktarının azalmasına neden olurlar. Bu durum bitki büyümesini olumsuz yönde etkiler.
• Virüs hastalıklarını taşırlar.

BEYAZ SİNEK ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER:
• En uygun konukçusu domates, patlıcan, hıyar olup; biber, kabak, kavun, fasulye gibi sebzelerde, tütün, pamuk ve süs bitkilerinde zarar yapar.
Ayrıca bamya, fasulye, patlıcan, patates, domates, biber, kabak, hıyar, marul ve lahana beyazsineğin zararlı olduğu bitkiler arasındadır.

BEYAZ SİNEK MÜCADELE YÖNTEMLERİ:
Kültürel Önlemler:
• Beyazsinek kışı yabancıotlar geçirmektedir. Bu nedenle hasattan sonra tarla ve sera çevresindeki yabancıotlar doğal düşmanlar açısından incelenerek buna göre uygulama yapılmalıdır.
• Yeterince sulama yapılmalı, aşırısından kaçınılmalıdır.
• Seralardaki giriş-çıkış havalandırma erginlerin girmesini önlemek amacı kaplanmalı, nem ve sıcaklık artışını önlemek için yeterli havalandırma yapılmalıdır.

BİYOTEKNİK MÜCADELE:
• Seraya fide dikimi ile birlikte ilk ergin uçuşunu belirlemek üzere dekara 1 adet sarı yapışkan tuzak bitkinin 10-15 cm üzerinden asılır.
• İlk ergin uçuşu belirlendikten sonra ise 10 m²’ye 1 tuzak gelecek şekilde 3 m aralıklarla ardışık olarak, tuzaklar aynı şekilde yerleştirilir.
• Tuzaklar kirlendikçe yenisi ile değiştirilir.

KİMYASAL MÜCADELE: 
• Yaprak başına 5 adet larva +pupa olduğunda ilaçlama yapılır.